Z každé základní školy, kterou zřizuje město Přerov, dostali cenu tři žáci, jenž mají zejména dobré studijní výsledky či jsou úspěšní ve školních olympiádách. Hodnotil se u nich také kamarádský přístup, pomoc spolužákům či pomoc na akcích školy.

„Žáky nominovali ředitelé škol společně s pedagogy. Na rozhodnutí měli zhruba měsíc od března do dubna. Většinou jde o žáky osmých a devátých tříd, jsou mezi nimi ale i děti ze čtvrtých či pátých tříd," řekla referentka oddělení školství a mládeže přerovského magistrátu Dagmar Janásová s tím, že loni byli dokonce oceněni dva chlapci, kteří zachránili život tím, že přivolali pomoc lidem se zdravotními komplikacemi.

Patnáct dívek a dvanáct chlapců obdrželo zlatou sošku, poukázku na bezplatné plavání a bruslení po dobu jednoho roku, na nákup sportovních potřeb a další upomínkové předměty, psací potřeby a sladkosti.

Kulturní vystoupení letos na předávání zajišťovaly děti ze ZŠ Trávník, které předvedly hudební vsuvku, která obsahovala zpěv, recitál, hru na klavír i na flétny.

„Loni žáci například vystoupili s tanečky. Už třetí rok má doprovodný program na starosti vždy jiná ze základních škol. To, jestli na předávání budou děti tančit nebo zpívat, je zcela v její kompetenci," dodala Dagmar Janásová.

Na závěr hodinové akce se uskutečnilo tradiční fotografování všech oceněných s představiteli města Přerova.