Poznat to bylo například díky zvýšenému množství rodičů, kteří čekali na své děti ve vestibulech nebo před vchodem do škol.

Mnohé z těchto dětí využije možnost druhé přihlášky, kterou jim školský zákon letos umožňuje. Výsledky z prvních pokusů školy zveřejní do tří dnů od jejich absolvování.

Velký počet rodičů byl k vidění například na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole. Tam tento rok nabízejí celkem osm oborů, do kterých bude přijato až 240 studentů.

„Tři obory jsou na gymnáziu a pět na pedagogické škole, kde otevíráme třídy Předškolní a mimoškolní pedagogiky a Pedagogického lycea. Celkem evidujeme 504 přihlášek,“ uvedla ředitelka GJB a SPgŠ Romana Studýnková.

Nejvíce žáků usiluje o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, na který si podalo přihlášku 148 uchazečů, z kterých bude přijato šedesát. U těchto žáků jsou ověřovány jejich předpoklady v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti.

Naopak největší šance mají na poměrně novém gymnaziálním oboru Cesta je cíl do Evropy, kde budou přijati pravděpodobně všichni žadatelé.

Škola si pro potřeby přijímacích zkoušek vytváří vlastní testy.

„Je to pro nás výhodnější, než si je zadávat externě. Jsou pak dělané na míru a ušetří to škole peníze,“ zdůvodnila Romana Studýnková.

close Příjmací zkoušky na střední školy v Přerově zoom_in

Gymnázium: Výsledky zveřejníme ve středu

Gymnázium Jakuba Škody přijme do svých lavic po dvou třídách, respektive po šedesáti dětech, do každého ze dvou oborů.

„Do čtyřletého studia máme 87 přihlášek a do osmiletého 135. Výsledky se zpracovávají centrálně a budeme je mít k dispozici v úterý večer. Zveřejníme je ve středu dopoledne,“ řekl ředitel Gymnázia Jakuba Škody Jan Raška.

Žáci na tomto gymnáziu absolvují testy Scio, konkrétně z češtiny a matematiky.

„Tyto testy využíváme už více jak šest let. Jeví se nám jako nejobjektivnější forma pro přijímací zkoušky,“ dodal ředitel gymnázia.

Ekonomické lyceum skoro polovinu nevezme

I v dalších přerovských školách děti v pondělních dopoledních hodinách vyplňovaly písemné testy.

Na Obchodní akademii přijmou 30 studentů z 51 do studijního oboru Ekonomické lyceum a 60 studentů z 83 do oboru Obchodní akademie.

Celkem 195 uchazečů o obory Hotelnictví, Kosmetické služby nebo Podnikání navštíví kvůli přijímačkám Střední školu gastronomie a služeb. Tam je limit pro přijetí také 120 žáků.

V úterý a ve středu pak budou mít možnost i uchazeči na Střední škole zemědělské, na kterou je k přijímacím zkouškám přihlášeno 117 školáků, z kterých škola v budoucím školním roce přivítá většinu.

close Příjmací zkoušky na střední školy v Přerově zoom_in

Pouze dvě přihlášky

Ve školském zákoně je od nového roku několik změn. Nově jsou rodiče podle novely o přijímacím řízení povinni odevzdat zápisový list do deseti dnů, od data, kdy se dozví o výsledku přijímacího řízení.

Oproti loňskému roku ho ale nelze vzít zpět.

V prvním kole přijímacího řízení mohli žáci podat oproti třem přihláškám v minulém roce pouze dvě.

Střední školy také aktuálně nemusí rodiče informovat o výsledku řízení zasláním rozhodnutí, ale stačí, když výsledky vyhlásí na svých webových stranách nebo informační tabuli.