Je to jedno z více než desítky protipovodňových opatření, jimiž chce Povodí Moravy ochránit město před velkou vodou.

Přerovští zastupitelé teď kvůli tomu žádají obec Prosenice, aby změnila svůj územní plán.

„Záměr už prošel na jednání zastupitelstva v Přerově, ale nyní o něm musíme jednat také v Prosenicích, a požádat o změnu také zdejší zastupitele,“ informoval náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Předmětem změny územního plánu Prosenic má být zajištění možnosti umístění záchytného profilu plavenin.

Obec Prosenice totiž schvalovala územní plán v roce 2016, kdy ještě příprava stavby záchytného profilu nebyla v takové fázi, aby mohlo být umístění této stavby zohledněno.

„Technicky jde o to, že na vnější straně oblouku koryta řeky Bečvy se budou odstředivou silou naplaveniny vyplavovat a shromažďovat.
Kmeny stromů či větve, zachycené na pilířích mostů, totiž zmenšují průtočný profil koryta a jejich následné odstraňování je hodně nákladné,“ vysvětlil Pavel Košutek.

Zídka u kurtů možná příští rok

Záchytný profil plavenin v Prosenicích je dalším z protipovodňových opatření, která mají ochránit obyvatele Přerova před padesátiletou vodou.

První stavbou v zastavěné části města byla oprava a navýšení zdi na nábřeží Protifašistických bojovníků na levém břehu Bečvy. Po ní začala také stavba zídky na nábřeží Edvarda Beneše.

Následovat mají další opatření, jež se nyní zpracovávají na úrovni dokumentace pro územní řízení.

Patří mezi ně protipovodňová opatření U Tenisu a záchytný profil plavenin v Prosenicích. Stavba zídky u tenisových kurtů by mohla začít už v příštím roce. (pu)