V projektu neziskové organizace Naše společná krajina spolupracovalo několik skupin.

Naší snahou bylo navrhnout ve spolupráci se samosprávami, myslivci a zemědělci taková opatření, která budou mít šanci na úspěšnou realizaci a budou tvořit základ cíleného zvyšování biodiverzity v intenzivně obhospodařované krajině. Zájem ze strany všech zainteresovaných skupin nás velmi překvapil a potvrdil nám, že přírodu a krajinu lze nejlépe chránit se zapojením lidí, kteří v ní žijí a hospodaří," uvedl garant projektu Václav Závěšický.

Lokalitami, které byly vytipovány po dvojicích, jsou Beňov – Prusy, Nelešovice – Penčice, Osek – Nové Dvory, Radotín – Soběchleby, Skalička – Ústí a Černotín – Hluzov.

S pomocí terénních průzkumů a debat s místními občany v nich byla navržena krajinotvorná, zemědělská a myslivecká opatření. Základním principem pro udržitelné zvýšení biologické diverzity je soustředění všech typů opatření do vybraných míst, kde krajinný prvek slouží jako takzvané jádro.

„Myslivecká a zemědělská opatření pak vytváří ochranné pásmo, které podporuje funkce jádra," nastínil k projektu Václav Závěšický. Vybraná krajinotvorná opatření byla zpracována do projektů sadových úprav.

Organizace Naše společná krajina se snaží o záchranu a udržení živočišných druhů, které se běžně vyskytovaly v našich polích, a jichž je kvůli nevhodnému obhospodařování půdy stále méně. Pokud se podaří na Přerovsku vypracovat vhodný postup, pak by jej mohly převzít obce celé republiky. K samotné realizaci by se v některých ze zmíněných lokalit regionu mohlo přistoupit už v příštím roce.

Pojem biodiverzita se dá popsat jako rozmanitost živých organismů na Zemi, což zahrnuje rozmanitost druhů i diverzitu ekosystémů.