Asi nejvíce se na svůj „velký den" těší prvňáčci, kterých letos v Přerově usedne v lavicích přibližně 480 – tedy o čtyři desítky více než loni.

„Zatímco v loňském roce nastoupilo do prvních ročníků v Přerově na 444 dětí, letos jich přišlo k zápisům 567, a to včetně těch, kterým je povolen odklad povinné školní docházky. Odhadujeme, že jich nastoupí na 480, což představuje nárůst," uvedla Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu.

ZŠ Trávník: stovka prvňáčků

Hned čtyři první třídy zaplní na ZŠ Trávník v Přerově, kde už jsou přípravy na zahájení školního roku v plném proudu. Prvňáčků usedne v lavicích téměř stovka, přesně 98.

„Může se stát, že rodiče na poslední chvíli přestoupí jinam, takže bude nakonec dětí o něco méně. Zájem rodičů je ale každý rok velký," zmínila ředitelka školy Kamila Burianová.

Nováčky čeká v pondělí vřelé přijetí.

„Děti slavnostně přivítáme v devět hodin ráno na školní zahradě, tentokrát i za účasti primátora města," upřesnila.

Dvě první třídy otevře od září také ZŠ B. Němcové, již navštěvují převážně romské děti z vyloučených lokalit nebo sociálních ubytoven. Věnuje se ale i dětem s poruchami chování, které vyžadují speciální péči.

„Zapsaných prvňáčků máme 37, ale nevíme, kolik jich nakonec nastoupí. Záleží na tom, kdo se z ubytoven odstěhoval, nebo se nově přistěhoval. Fluktuace ale zase není tak velká, protože některé z dětí, které dříve bydlely ve Škodově a Kojetínské ulici, dnes žijí v sociálních ubytovnách v Tovární nebo Dluhonské," vysvětlila ředitelka ZŠ B. Němcové Ilona Bočinská.

Nový herní prvek na zahradě

Přestože většina škol nemá finance na generální rekonstrukce interiéru, snaží se každé léto provádět alespoň částečné úpravy. A přinést tak dětem vždy něco nového.

Oprav se dočkaly v létě například učebny fyziky a chemie na ZŠ Zelatovská a Za mlýnem.

„Investovat jsme ale museli také do opravy střechy Zařízení školního stravování, a to na odloučeném pracovišti v Kozlovské ulici," upřesnila Romana Pospíšilová.

Na školách Velká Dlážka a Svisle se zase prováděly opravy osvětlení.

„Během prázdnin jsme řešili hlavně kanalizaci a vodu v jedné části budovy. Pro děti máme také jedno překvapení – nový herní prvek na zahradě," doplnila také ředitelka školy Trávník Kamila Burianová.

U Tenisu s novým vestibulem

Na moderní vzhled vestibulu se zase můžou těšit děti ze školy U Tenisu.

„Design vstupní haly je kompletně nový, a to včetně osvětlení a nábytku," upřesnil ředitel Tomáš Jelínek.

Budova má navíc i nové oplocení. I tato škola letos otevře tři první třídy, z toho jednu sportovní.

Na přípravnou třídu pro předškoláky byl také přebudován byt v objektu ZŠ B. Němcové.