Kolem obou vesnic má vzniknout necelých pět kilometrů nové silnice, která zbaví místní obyvatele hluku a zvýšené prašnosti.

„Je to pro nás významná událost, protože díky této stavbě dojde ke zmírnění intenzity dopravy. Například v Domaželicích máme základní školu přímo u cesty, takže musíme dohlížet na bezpečnost dětí při přecházení přes přechod. Řada obyvatel si navíc stěžuje na otřesy, které způsobují při projíždění nákladní auta,“ popsal starosta z Domaželic Jaroslav Hradílek.

Podle něj není myšlenka na zbudování obchvatu ničím novým.

„Uvažovat se o něm začalo už ve 20. letech minulého století, ale i za války měla vzniknout jakási spojnice východ – západ. Reálně jsme o něj ale začali usilovat až někdy v roce 2004,“ doplnil.

Stavba začala tento týden a potrvá do listopadu příštího roku. Celkové náklady jsou vyčísleny na 359,4 milionů korun a investorem je Olomoucký kraj, jemuž se podařilo získat částku 270 milionů z evropských peněz.

„Jako obec se na této akci sice finančně nepodílíme, ale věnovali jsme zdarma část pozemků,“ doplnil Jaroslav Hradílek.

Pět nových mostů

Výstavba nového silničního obchvatu o délce zhruba 3,9 kilometrů se dotkne obcí Želatovice, Prusy, Čechy, Domaželice a Beňov. Součástí stavby je vybudování pěti nových mostních objektů, z toho má být jeden most inundační.

„Dojde k napojení a upravení navazující komunikace třetí třídy o celkové délce 0,9 kilometru, včetně zbudování jednoho nového mostu. Počátek stavby je v napojení na již hotový úsek obchvatu Želatovic,“ uvedl mluvčí kraje Tomáš Kocych. Komunikace povede jihovýchodním směrem, bude míjet severně okrajovou část obce Prusy a dál bude pokračovat jižně od obce Čechy a Domaželice. Za Domaželicemi se napojí zpět na stávající silnici druhé třídy.

„Součástí investice je nové komunikační napojení obcí Prusy, Čechy a Domaželice na nový obchvat a úprava stávající komunikační sítě silnic třetí třídy. Investice zahrnuje také nezbytné přeložky inženýrských sítí, zbudování protihlukové stěny a nové autobusové zastávky,“ uzavřel.