Součástí akce je také vybudování nové lávky přes řeku Bečvu. Cyklisté by se po ní mohli poprvé projet koncem příštího roku.

Samotná myšlenka vzniku tohoto úseku cyklostezky je datována tak pět šest let zpátky. „Připravit a zrealizovat tak náročný projekt není nic jednoduchého. Jsem velmi rád, že se dokážeme dohodnout a směřovat naše investice směrem, který je pro všechny nějakým způsobem přínosný,“ uvedl předseda mikroregionu Hranicko Jaroslav Šindler.

Nová kompostárna v Žeravicích už stojí, zpracuje až 5 tisíc bioodpadu ročně.
Nová kompostárna zpracuje až 5 tisíc tun bioodpadu ročně

Celá akce byla připravována a bude realizována právě pod hlavičkou mikroregionu Hranicko.

„Náklady akce přesahují hodnotu 100 milionu korun, přičemž nejvyšší podíl financování ve výši zhruba 80 milionu korun bude pokryt dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Další náklady ponesou obce Černotín a Ústí, jednání o příspěvku na spolufinancování cyklostezky probíhají také s Olomouckým krajem či městem Hranice,“ uvedla manažerka rozvoje mikroregionu Hranicko Marcela Tomášová.

Nejnáročnějším prvkem stavby tohoto úseku je vybudování lávky přes řeku Bečvu, která propojí katastrální území Ústí s Černotínem. Projektanti museli rovněž počítat s plánem rozsáhlé revitalizace řeky Bečvy u obcí Černotín, Ústí a Skalička, která započala letos začátkem března.

Skoro 150 metrů dlouhý most

„Jedná se o dílo opravdu významné jednak pro místní region tak i o velice zajímavou konstrukci. Při návrhu konstrukce jsme museli respektovat požadavky, které byly stanoveny Povodím Moravy při projektu revitalizace řeky Bečvy. Tím vlastně bylo dáno, jak má být dlouhé přemostění, jak dlouhé bude největší rozpětí středního pole, či kde mohou být umístěny vnitřní podpěry,“ vysvětlila projektantka Lenka Zapletalová.

Délka mostu, který propojí Ústí s Černotínem, bude 145,8 metru s délkou přemostění 135,3 metru a rozpětí hlavního středního pole čítá 105 metrů.

Ilustrační foto
Nárůst očekávaný, trasování se daří, ujistila epidemioložka

„Při těchto dispozičních parametrech je potřeba zvolit konstrukci, kterou nenajdeme běžně na silnicích nebo při přemostění toků s menším rozpětím. Byli jsme velice rádi, že jsme mohli zpracovat tuto studii. Zvažovali jsme více variant, ale nakonec si mikroregion Hranicko zvolil dle našeho názoru to nesprávnější řešení, a to visutou konstrukci,“ informovala Lenka Zapletalová.

Ta bude podle jejích slov bude představovat esteticky a určitě i velice významnou dominantu v místním prostředí, ale současně se nebude jednat o prvek rušivý.

Velmi lehká konstrukce

Visutá konstrukce bude představovat stavbu, která by měla zapadnout do okolní krajiny na obou březích řeky Bečvy a působit velmi esteticky.

„Jedná se o konstrukci velmi lehkou. Průřez vlastní mostovky má výšku pouze 40 centimetrů, to znamená, že při pohledu z obou stran bude působit velmi odlehčeně. Hlavním nosným prvkem jsou visutá lana, která budou zakotvena do pylonu tvaru V výšky zhruba devatenáct metrů a budou kotvena do základových opěrových bloků,“ popsala Lenka Zapletalová.

Řidiči poskakují po silnici v Kozlovské ulici v Přerově, kterou stavebník dosud nedokončil.
Tankodrom v Kozlovské: řidiči láteří, proč ji zprovoznili

Stavba nového úseku Cyklostezky Bečva Ústí – Černotín by měla být dokončena v prosinci 2021.

Video z průletu celou cyklostezkou, které zpracoval Petr Smital, spol. Atelis:

Zdroj: Youtube

Základní rozměry mostu (lávky):

• délka přemostění                                 135.3 m

• délka mostu                                         145.8 m

• délka nosné konstrukce                        137.7 m

• rozpětí                                                 15.75+105.00+15.75 m

• šikmost mostu                                     kolmý

• šířka mezi zábradlími                            3.50 m

• šířka mostu                                         5.24 m

• výška mostu                                        5.60 m

• stavební výška                                     0.40 m

• plocha nosné konstrukce                      721.5 m2