Silnice, která se propadala, se postupně předlažďuje v délce 362 metrů již od 30. dubna, její uzavírka potrvá do 2. října.

„Byl zahájen poslední úsek realizace ulice Kratochvílova. Stávající kostky v jízdních pásech, nejedná se o parkoviště, budou rozebrány a budou následně položeny do cementové malty tak, jak tomu bylo v prvních dvou etapách,“ vysvětlil Zdeněk Dostál z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Samotné práce mají být ukončeny do 2. října, pak vozovku čeká čtyřtýdenní přestávka, ta je nutná ke zrání konstrukční vrstvy.

„Po pokládce kostek bude opět následovat technologická přestávka, poté bude do ulice vpuštěn provoz. Pauza by měla trvat 28 dní,“ doplnil Zdeněk Dostál s tím, že je možné, že technologická pauza nebude tak dlouhá.

„Průběžně sledujeme pevnost betonu, pokud bude na únosné míře, je možné, že provoz obnovíme dřív, ale rozhodně nechceme nic uspěchat,“ vysvětlil.

Na poštu jedině pěšky

K „měštáku“ a na poštu se automobilem dostat nedá.

„Od pondělí se nedostanou auta z Palackého ulice směrem na Masarykovo náměstí – takže mimo dosah je i parkoviště České pošty. Z druhé strany je silnice uzavřena zhruba v polovině ulice, na parkoviště před Přerovankou se tak bez problémů řidiči dostanou,“ nastínila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Tím, že se práce rozložily právě do několika etap, byl například vnitroblok v ulici Kainarova průjezdný.

Přerovanům uzavírka vadí. Obchodníci v Kratochvílově ulici si navíc stěžují na odliv zákazníků.

„Je mi líto těch obchodníků, je jasné, že po dobu uzavírky se tam lidé moc hrnout nebudou. Zvýšená prašnost i hlučnost musí určitě vadit také těm, kteří bydlí v těsné blízkosti uzavírky. Já nejsem naštěstí řidič, takže mě to po této stránce nijak neovlivní, na druhé straně řidiče, kteří musejí denně projíždět městem už nemůže taková uzavírka absolutně zaskočit,“ zhodnotila Veronika Nováková z Přerova.

Tak jde čas s opravou Kratochvílovy ulice

I. etapa
- od 30. dubna do 10. června. Uzavřen byl úsek od Komenského ulice až k vjezdu do jídelny Dida. Auta projela do Kratochvílovy ulice z Bratrské - a to až k parkovišti před Přerovankou

II. etapa
- od 11. června do 29. července. Silnice se uzavřela od vjezdu do jídelny Dida až za vjezd ke kostelu svatého Vavřince. Vjezd byl povolen pouze vozidlům stavby

III. etapa
- od 30. července do 2.října. Firma dokončí předláždění v úseku křižovatky ulic Bratrská a Kratochvílova. Auta budou moci vjíždět do Kratochvílovy ulice z Komenského, ale jen ke Kainarově ulici.