„Jedná se o akce s vypsanými kratšími i delšími trasami pěšími a na kole, více méně nenáročnými, pro všechny věkové kategorie včetně rodin s dětmi a seniory," uvedl za organizátory Vladimír Wnuk. Události jsou zařazeny v celostátním kalendáři akcí Klubu českých turistů.

Prezentace a start je umístěn v sokolovně od 7 do 10 hodin.

Každý, kdo ve stanoveném čase projde všemi kontrolami, obdrží diplom a zvláštní razítko do vandrovní knížky.

Cíl je opět v sokolovně a to do 18 hodin.