„Nově jsme vymezili lokality, pro něž budou vydávány parkovací karty podnikatelům, kteří v daném místě podnikají, nebo lidem s trvalým pobytem. Třeba na náměstí Přerovského povstání už nebudou moci požádat o vydání parkovací karty, takže tam bude každý řidič v době od 8 do 18 hodin platit,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský. (ANO). Ceny za parkování se nemění a s navýšením se v tuto chvíli nepočítá.

Nařízení upravuje také používání dlouhodobých parkovacích lístků a parkovacích karet, které budou platit vždy v daném kalendářním roce, a dále pak do 15. ledna toho následujícího. Parkovací karty vydané pro rok 2020 tak zůstanou v platnosti do poloviny ledna příštího roku.

Parkovací lístek stojí v Přerově 10 korun za každých započatých 30 minut stání, 100 korun za celý den, 1000 korun za 31 dnů stání a 8 400 korun za kalendářní rok. 

Kolik se platí za parkování v Přerově?

Parkovací karta stojí:

* 600 korun (pro fyzickou osobu, která v dané lokalitě má trvalé bydliště nebo tam vlastní nemovitost)

* 2 400 korun (pro každou další osobu)

* 3 tisíce korun (pro právnickou nebo fyzickou osobu, která má v dané lokalitě sídlo nebo provozovnu)

* 6 tisíc (pro každou další fyzickou nebo právnickou osobu)