Případem se nyní zabývá Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v Hranicích. „Po tomto incidentu jsme naše žáky o následcích, jaké by pro ně požití alkoholu mohlo mít, informovali. Na dotyčné žáky, kteří závažně porušili školní řád, samozřejmě v pololetí uplatníme stupnici výchovných opatření,“ uvedl ředitel Základní školy Struhlovsko Radomír Macháň.

Jelikož se jednalo o děti, které měly méně než patnáct let, policie případ odložila a oznámila jej na Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže. Ten v současné době celou záležitost projednává.

„Policie případ odložila také proto, že nebyla zjištěna osoba, která dětem alkohol podala,“ uvedla ve čtvrtek 6. listopadu mluvčí přerovské policie Miluše Zajícová.

Děti i rodiče chodí na pohovory

„Vždy, když škola, policie nebo nemocnice řeší případ dítěte, které se opilo, mají tyto instituce za úkol, nahlásit případ nám. My pak postupujeme tak, že si pozveme k pohovoru zákonného zástupce dítěte a dítě samotné,“ uvedla vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, sociální prevence z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Martina Škapová.

Pracovníci odboru dítě poučí o tom, že pokud by svoje chování opakovalo, mohlo by to pro něj mít mnohem větší následky. V krajním případě by mohla celá situace skončit i výchovným opatřením.

„Vždy se snažíme tuto záležitost řešit s rodiči, pokud to však nelze, musíme v krajních případech přistoupit bohužel i k řešení soudnímu,“ vysvětlila Škapová.

Alkohol často opatří starší kamarádi

Jak Škapová potvrdila, případy dětí, které se samy opijí, v poslední době narůstají. Hlavním důvodem ve většině případů však nebývají závažné problémy, jako například dlouhodobý stres ze školy či z rozvodu rodičů, ale především zvědavost.

„Děti mají zkrátka chuť, zkusit něco zakázaného. Nedávno jsem řešila případ, kdy se třináctiletá dívenka opila a měla v krvi dvě promile. Jako důvod uvedla, že chtěla vypadat starší a začlenit se do party,“ vysvětlila Škapová. Právě této dívce opatřila alkohol starší kamarádka, která již měla osmnáct let.

Zvědavost byla hlavním motivem dětí i v případě devíti školáků. „Byla to zkrátka klukovina. Děti vzaly alkohol z domácího baru. Věděly, že do školy přijít musí, a to, že předtím vypily alkohol a budou z toho mít problémy, už nezvážily. Požitím alkoholu totiž ztratily rozlišovací schopnost,“ dodala Škapová.

Právě snadnější dostupnost alkoholu je jednou z příčin toho, že se již tak mladí školáci opíjí. Kromě toho, že si děti vezmou alkohol z baru svých rodičů se jim také často podaří sehnat někoho staršího, kdo jim alkohol koupí. „Stalo se také, že dětem opatřil alkohol za úplatek bezdomovec,“ poznamenala Škapová.

Odpovědnost nesou rodiče

Až překvapivě velká část lidí se domnívá, že odpovědnost za činy dětí, které se před vyučováním opily, by měla nést škola. Tento mylný názor však Škapová vyvrací.

„V těchto případech nemůže škola ovlivnit vůbec nic. Za činy dětí jsou odpovědni jejich právní zástupci, tedy většinou rodiče. A celý problém by tedy měli řešit. Pokud například vědí, že jejich dítě již něco takového dříve udělalo, měli by zabezpečit domácí bar a samozřejmě zajímat se o to, co dítě ve svém volném čase dělá,“ vysvětlila.

I když některé momenty nemůže rodič ovlivnit, neboť u nich fyzicky není přítomen, odpovědnost za ně nese.

Rodiče a škola musí spolupracovat

Samotné školy pak mohou rodičům pomoci tím, že se snaží děti vhodně vzdělávat a informovat o nebezpečí alkoholu i dalších návykových látek.

„Sázíme na prevenci a dbáme na to, abychom měli co nejlepší vztahy s rodiči, s nimiž o takových věcech otevřeně mluvíme. V případě jakéhokoliv problému bychom tedy jako první kontaktovali rodiče,“ vedla ředitelka Základní školy Trávník v Přerově Marie Mifková.

Za důležité považuje také otevřenou debatu s žáky na toto téma. „Snažíme se děti a žáky poučit už od mateřské školky. Mluvíme s nimi o zdravém životním stylu a snažíme se jim vštípit zdravý životní postoj,“ uvedla ředitelka Základní školy Předmostí v Přerově Marie Sedláčková, která před více než rokem musela podobný případ opilých školáků také řešit.

Podle ní je však nejdůležitější postoj rodiny. „Postoj rodiny k této problematice je vždy důležitý. Vždy jsou více ohrožené děti, které nemají dobré zázemí. Zároveň je však také významný postoj celé společnosti. Jsem toho názoru, že nejlepší řešení v takové situaci je dítě neodsuzovat. Vždyť chybu může udělat každý. Spíše je lepší hledat příčiny a spolupracovat.“

Pavlína Chmelařová

SUVISEJÍCÍ ČLÁNEK:

Školáci přišli do školy opilí