„Premiér Andrej Babiš nás během své návštěvy Dluhonic v listopadu loňského roku vyzval, abychom výstavbu dálnice neblokovali a řekl, ať zformulujeme požadavky na kompenzaci. Připustil i to, že je na vině špatný projekt. Sepsali jsme třináct požadavků, které vyplynuly z ankety, a pak o nich jednali s občany na veřejné schůzi,“ řekl Oldřich Boráň, předseda výboru místní části v Dluhonicích. Do konečné podoby dopisu, který putoval na Úřad vlády, tedy podle něj zasáhli i místní.

Obyvatelé Dluhonic, kteří požadovali změnu trasy dálnice a její odklonění od obce, se chtějí dohodnout. Protože ale dojde k výraznému snížení komfortu života v obci, mělo by se postupně investovat do zlepšení podmínek.

Kompenzace za dálnici

Co přesně Dluhoničtí chtějí? „Priorit je několik. Tou první je oprava poškozených komunikací položením nového povrchu obrusné vrstvy, druhou dokončení oprav chodníků, třetí pak finanční kompenzace majitelům rodinných domů v takzvaném ochranném pásmu dálnice,“ vyjmenoval hlavní body.

Nová výstavba

Na společné schůzi byli přítomni i majitelé těch domů, které musejí ustoupit stavbě. Nechtějí se stěhovat z Dluhonic a rádi by si našli nové bydlení v jiné části obce.

„I z toho důvodu bychom rádi aktualizovali urbanistickou studii místní části Dluhonice a vybudovali přístupové komunikace a inženýrské sítě v rozvojovém území Za Humny a Na Trávníčku. Tím by byla umožněna výstavba rodinných domů pro obyvatele, postižené stavbou D1,“ vysvětlil.

Radi by i cyklostezku

Dluhoničtí mají také zájem vybudovat cyklostezku se stezkou pro pěší, která spojí cyklostezku a stezku pro pěší na zrekonstruovaných Dluhonských mostech. Zlepší se tak propojení mezi místní částí a Přerovem. Sportoviště, o které lidé kvůli dálnici přijdou, a stát už za ně přislíbil náhradu, je samostatnou kapitolou a řeší se zvlášť.

Přerovská radnice nabízí pomocnou ruku. „Například stavba cyklostezky je oblast, se kterou bychom jim mohli pomoci. S náhradním hřištěm všichni počítají, jen se musí najít způsob realizace, protože Ředitelství silnic a dálnic nemůže být stavitelem,“ shrnul přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Přestože se dokončení dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem nezadržitelně blíží a úsek má být zprovozněn do konce letošního roku, zahájení toho navazujícího od Říkovic pevný termín nemá.

Ekologičtí aktivisté Děti Země totiž stavbu delší dobu blokují a nařkli přerovský stavební úřad ze systémové podjatosti. Rozhodování se proto přesunulo z přerovského na olomoucký magistrát.

„Územní řízení stále probíhá a činíme procesní úkony podle stavebního zákona a správního řádu,“ uzavřela Eva Hyravá, vedoucí stavebního odboru olomouckého magistrátu.