Obnoven bude až 29. března příštího roku.

„Žádáme proto občany z rodinných domů, aby v tomto období nádoby na bioodpad ke svozu nepřistavovali,“ řekla Yvona Machalová z přerovského magistrátu.

Hnědé odpady na bioodpad budou proto odvezeny, na svá místa se vrátí za čtyři měsíce. U rodinných domů ale nádoby zůstanou, vyvážet se ale bude každý týden pouze běžný komunální odpad.

„Od začátku prosince až do konce března mohou občané bioodpad odkládat do kompostérů, do nádob na zbytkový komunální odpad, na kompostárnu v Přerově Žeravicích a do dvou přerovských sběrných dvorů,“ konstatovala mluvčí přerovského magistrátu Lenka chalupová.