Cestovní doba by se tak měla zkrátit na půl hodiny, v současnosti lidé ve vlaku stráví zhruba o hodinu více.

Chystaná modernizace trati Brno – Přerov vede k řadě náročných přeložek trati, je ale v souladu s územními plány obcí na trase a dotčených krajů.

Celkové investiční náklady se pohybují ve výši 35 miliard korun a počítá se s financováním z evropských zdrojů. Termín zahájení provozu se odhaduje na rok 2025.

Podkladem k rozhodnutí ministerstva byla studie proveditelnosti, kterou nechala zpracovat Správa železniční dopravní cesty sdružením společností SUDOP Brno s. r. o. a MCO a. s.

„V ní byly posuzovány typově různé varianty, od prostého zdvoukolejnění současné trati bez zlepšení směrových poměrů, přes varianty modernizace pro rychlost 160 – 200 kilometrů za hodinu až po varianty s novými úseky vysokorychlostních tratí," uvedl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Studie proveditelnosti má za sebou úspěšné projednání s evropskou agenturou JASPERS.

„Otevírá se tím možnost financování stavby z evropských zdrojů," vysvětlil mluvčí.

Trať Brno – Přerov je významnou spojnicí jižní a severní Moravy, náleží také do evropské železniční sítě TEN-T, a to jako součást hlavní sítě pro osobní dopravu.

Evropská unie ve svých plánech počítá na tomto spojení s vysokorychlostní železnicí s rychlostí 200 kilometrů za hodinu.

„Jedná se o první schválený úsek budoucího systému rychlých spojení a zásadní signál, že se Česká republika hlásí k progresivním trendům moderní železnice," dodal Tomáš Neřold.