Malhotice leží deset kilometrů jihovýchodně od Hranic. Žije zde přibližně 364 obyvatel. Do roku 1990 byla obec součástí střediskové obce Všechovice.

Na vznik názvu Malhotic existují dva názory. Jedni tvrdí, že pochází od jména Malhota a značí ves lidí Malhotových. Druzí se domnívají, že název vznikl od sousloví ‘malá Lhotice‘.

První zmínka o obci pochází z roku 1317, kdy se uvádí název „de Malhoticz“. Podle dochovaných písemností stála v roce 1465 v Malhoticích za Braneckých z Příluk tvrz. Koncem 16. století ji Obešlíkové z Lutovic přestavěli na renesanční zámek, který byl v 19. století empírově upraven.

Rod Bojakovských z Knurova

Od roku 1626 bylo panství Malhotice majetkem rodu Bojakovských z Knurova. V roce 1728 byl tento rod povýšen Karlem VI. do stavu svobodných pánů.

Ferdinand Bojakovský z Knurova, který byl arcibiskupským radou, starostou Kroměříže a zemským poslancem, vykoupil v roce 1835 panství a zbavil jej tak manských závazků. Do té doby bylo totiž malhotické panství lénem olomouckého knížectví a arcibiskupství.

V roce 1857 zachvátil obec velký požár, na čtyři sta lidí připravil o střechu nad hlavou. Velkou slávu zažili nejen místní v minulém roce, kdy se v obci slavilo výročí 700 let od založení obce.

Součástí akce byl také křest knihy Paměti obce Malhotice.