Historický význam 17. listopadu připomněl přerovský primátor Petr Vrána. „Do svých patnácti let jsem žil v totalitním režimu a i jako dítě jsem vnímal, že člověk nemůže cestovat a říct, co chce. Moje rodina byla komunistickým režimem poznamenána, ať už z otcovy, nebo matčiny strany. Otec byl vyhozený z vysokých škol a nemohl dostudovat, takže vykládal uhlí z vagonu ve strojírnách. Doba tedy nebyla ani pro mou rodinu za komunismu lehká. Demokracie otevřela všem nové možnosti,“ řekl.

Že je potřeba vážit si svobody a nevnímat ji jako samozřejmost, o tom je přesvědčen Vladimír Hučín, válečný veterán třetího odboje a bojovník proti komunismu. „Pro mě má 17. listopad velký význam, protože v roce 1989 skončily moje útrapy, předvolání, výslechy a domovní prohlídky, které byly do té doby na denním pořádku. Když jsem se ale stal důstojníkem tajné služby, začali se po necelých deseti letech zase dostávat k moci proruští exponenti,“ zmínil.

Obrovské ovace přerovského publika sklidil ve středu večer zpěvák, skladatel a bubeník Tomáš Novák, který vystoupil v klubu Teplo v rámci festivalu Hudboslovení.
VIDEO: Tomáš Novák dojal přerovské publikum, lidé zpívali Nádhernou

„Den boje za svobodu a demokracii je potřeba si připomínat. Lidé, kteří nepoznali, co to znamená svobodu nemít, si jí totiž neváží. Vždy je dobré poznat zlo, protože potom si vážíme dobra,“ dodal Hučín.

Přerované po proslovech položili svíčky u pamětní desky na náměstí a zazněla také Modlitba pro Martu - píseň Marty Kubišové, která se stala v listopadu 1989 symbolem Sametové revoluce.