V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar ve výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Přerovský a hranický okres

1) Domov seniorů Hranice, Jungmannova 1805, 753 01 Hranice I-Město

Mezigenerační olympiády, společné hraní stolních her, čtení a povídání
Rádi bychom zvali děti z MŠ a ZŠ do našeho Domova seniorů, aby společně se seniory hráli společenské hry, soutěžili v jednoduchých disciplínách, které zvládnou i lidé upoutaní na vozíčku (např. hod, chytání rybiček, třídění předmětů podle barev). Dále by naši senioři četli dětem pohádky, příběhy a vyprávěli by jim příběhy ze svých mladých let. Chceme zorganizovat společné tvoření (např. malování prstovými barvami). Budeme pořádat společné pečení a vaření, při kterém by senioři dětem předvedli staré osvědčené recepty (např. koláče od babičky).

2) Domov pro seniory Radkova Lhota, p. o., č.p. 16, 75114 Radkova Lhota

Hledáme hodinové vnuky
V přerovském okrese stojí uprostřed polí a luk dva objekty. Historický zámeček a moderní pavilon - obklopeny krásnou zahradou, parkem i lesem, s výhledem na svatý Hostýn.
To je náš domov - Domov pro seniory Radkova Lhota. Přestože je toto místo kouzelné a cítíme se tu jako v ráji, přece jen pociťujeme trochu horší dostupnost mladé generace k nám. Ve městech či obcích kde jsou školy a různá zařízení, není problém najít dobrovolníky, kteří by chodili potěšit seniory. Žáci druhého stupně základních škol a studenti ze středních škol z Lipníku nad Bečvou, z Přerova, Tovačova či Kojetína budou za seniory docházet do našeho domova, kde obě generace společně podniknout aktivity dle vlastního výběru, bude se jednat například o povídání (vzpomínky), hraní stolních her, zpívání apod. Žáci/studenti se mohou se seniory vydat i na procházku. Společná setkávání obou generací jsou příjemná a obohacují obě strany. Naši klienti by měli velkou radost z náhradních vnuků, kteří by jim věnovali třeba hodinku svého času na popovídání, kafíčko či příjemnou procházku. Těšíme se na vás :-).

3) Sociální služby města Přerova, p. o., Kabelíkova 3217/14a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Lidové tradice a obyčeje v domově pro seniory
V rámci spolupráce dojde k upevňování tradic, rituálů a zvyků na Střední Moravě. Děti z mateřských a základních škol na Přerovsku se zapojí do života seniorů v našem domově. V průběhu setkání dojde k rozvíjení pozitivní vztahů mezi dětmi a seniory, u dětí také k probuzení zájmu o lidové zvyky a jejich historii. Vzájemná spolupráce dětí a seniorů bude v rámci společného vyrábění velikonočních a májových dekorací.