„V místě plánované odvodňovací šachty jsme zachytili archeologické situace, které jsme zkoumali už v letech 2012 a 2013. Objevili jsme jeden z opěrných pilířů bratrského sboru a pozdějšího kostela sv. Marka, jenž zpevňoval celou sakrální stavbu ze severní strany od řeky Bečvy," přiblížil přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Původní terén byl totiž velmi nestabilní a v době stavby kostela, tedy v roce 1554, byl břeh nezpevněný.

„Jakékoliv stavbě, která by zde vznikla, tedy hrozily statické problémy. Opěrný pilíř měl na šířku přes jeden metr a byl vyzděný z kvalitního devonského vápence. Tuto surovinu získávali členové jednoty bratrské z Předmostí v lokalitě Skalky," doplnil s tím, že přerovští měšťané materiál na stavby využívali od druhé poloviny 16. století.

Torza džbánů, misek a talířů

Archeologové během bádání v lokalitě, které probíhalo v minulých týdnech, zachytili velké množství zlomků kuchyňské keramiky ze 16. a 17. století, a to především torza džbánů, misek a talířů, zdobených zelenou nebo hnědou glazurou. Nejzajímavějším objevem byla přímo v trase renesanční uličky mince ze třicátých let 16. století. Jednalo se o jednostranný stříbrný fenik, který nechal razit Ernst von Bayern v letech 1517 až 1540 v biskupství v Pasově.

„Uličku můžeme datovat do stejného období jako objekty, které jsou na levém břehu řeky Bečvy. To znamená do doby, kdy započala stavba nového bratrského sboru. Objekt, který tu kdysi stával, je vyobrazen také na nejstarší vedutě města Přerova z roku 1593," řekl Zdeněk Schenk.

Kromě zlomků keramiky se archeologům podařilo objevit také jednu zajímavost – torzo skleněného terčíku, jímž byla vyplněna okna bratrské školy.

Stavba finišuje

Originální venkovní prezentace v lokalitě Na Marku, která přiblíží myšlenky učitele národů, má být hotová do konce června. Návštěvníci spatří ve vitrínách texty, schémata, ale i kopie některých nálezů, které zde byly učiněny. Součástí jsou i herní prvky, jež mají bystřit pozornost, úsudek a paměť.

„Stavba by měla být u konce do tří týdnů. V současné době se dodělávají zámečnické výrobky, budují dřevěné terasy a začne se s montáží betonového pylonu se symbolickým názvem Sloup víry," uzavřel Jiří Raba z odboru rozvoje přerovského magistrátu.