Děti ve věku od tří do šesti let se ji učí od samých začátků formou her, písniček a jiné zábavy.

Jednotlivé lekce budou probíhat až do konce června. „Pro děti je to přínosné. Seznámí se s jazykem, ke kterému si získají pozitivní vztah, a ve škole by potom nemusely mít takové problémy. Nejprve budou lekce půlhodinové, pak budou o něco delší, ale to už budou děti zvyklé,“ uvedla učitelka angličtiny Eva Bodmas.

Každé dítě doprovodila na kurz maminka. „Mám zde čtyřletou dceru. Chtěli jsme, aby chodila do kroužku ve školce, tam ale dávají přednost starším. Nevyšlo nám to ani loni v Domě dětí a mládeže. Švagrová bydlí v zahraničí a když za ní občas jedeme, děti si pak nerozumí na hřišti. Takže by to mohlo být pro mou dceru přínosné,“ řekla Petra Vérostová.