Jak mohou lidé projekt podpořit?
Zakoupením vstupenky na koncert přispějí Dětskému domovu v Přerově na rekonstrukci startovacího bytu. Ten je určen mladým lidem a „dětem", kteří po dovršení plnoletosti a ukončení vzdělání opouštějí brány dětských domovů. Jednou z prvních vážných životních potřeb, kterou tito mladí lidé řeší, je právě bydlení. Město Přerov, vedení Dětského domova i Nadace Malý Noe se jim proto rozhodli v této situaci pomoci. close Jaroslav Strejček z nadace Malý Noe zoom_in

Nyní je v domově šestice klientů, kteří splňují podmínky pro umístění a přidělení nájemní smlouvy na tento startovací byt. Finální rozhodnutí bude ale v rukou vedení dětského domova a samotných klientů. Po stanovení podmínek je čeká příprava a také odhodlání pustit se do samostatného života a převzít za něj odpovědnost.

Dobrou věc se rozhodli podpořit skladatel a zpěvák Jaroslav Wykrent, přerovská rodačka Leona Machálková a skupina Arrhythmia – tito umělci se také ve středu objeví na podiu Městského domu v Přerově. Sponzorské vstupné pro první dvě řady je 500 korun, místo na sezení stojí 200 korun a vstupné na stání na balkon je 100 korun.

Plánujete další etapu výsadby stromů v Libosadu Malý Noe, který měl oživit věhlasné Knejzlíkovy sady v Předmostí?

Na projektu jsme začali s městem spolupracovat už před několika lety. Společnými silami se nám podařilo zvelebit Knejzlíkovy sady, které byly v minulosti vyhlášeným a hojně navštěvovaným místem. Patroni nově vysazených stromů přispěli na konto nadace, jež podporuje děti, vyrůstající bez biologických rodičů. I prostředky, získané od dárců při výsadbě Libosadu Malý Noe, budou ve značné míře použity na vybudování startovacího bydlení klientů dětského domova v Přerově.

Ve dvou etapách bylo v Libosadu Malého Noe vysázeno na 129 stromů – v dubnu roku 2013 se uskutečnila první etapa, v říjnu 2014 pak druhá. Mezi slavné patrony stromů v libosadu patří Jaroslav Wykrent, Pavel Novák, ale také Václav Hudeček či Hana Maciuchová. Patronem poslední dřeviny se stala přerovská rodačka a zpěvačka Leona Machálková. S městem nyní uvažujeme o třetí etapě výsadby, a tím by byl Libosad Malý Noe v Přerově dokončen. Výtěžek ze druhé etapy bude ze sedmdesáti procent využit na financování projektů nadace v přerovském regionu.

Jak vlastně vznikl název nadace Malý Noe?
V době vzniku nadace jsme pro ni měli nejprve pracovní název „Noe". Opravdu jsme chtěli pomáhat lidem v nouzi a brát je na palubu naší pomyslné Archy. A protože jsme se zaměřili na pomoc dětem, byl už jen krůček k názvu nadace Malý Noe. Pomáháme dětem sociálně či zdravotně handicapovaným, nejvíce se ale zaměřujeme na pomoc dětem, které jsou v náhradní péči a jsou zdravotně postižené.

Co považujete za největší úspěchy?
Naše nadace působí v Olomouckém kraji, kde jsme v rámci projektu „Pokojíček" pomohli dětským domovům a Klokánku s vybavením pokojů dětí a také se vznikem bytů pro mladé lidi, kteří opouštějí dětské domovy. V rámci projektu „Zdraví" se snažíme podporovat zdravotně postižené děti – pomohli jsme Pavlíkovi s těžce poškozeným hrtanem, holčičce s rett syndromem, ale i spoustě dalších. V rámci projektu „Zaměstnání" jsme navrhli změnu zákona O zaměstnanosti, ale máme i zahraniční projekty a pomáháme třeba s léčbou dětí v české nemocnici v Pákistánu.