„Jen pro představu: od spuštění programu Antivirus do konce února 2021 ÚP ČR v Olomouckém kraji uzavřel se zaměstnavateli celkem 3 772 dohod, vyplatil 1,2 miliardy korun a podpořil tak zaměstnanost téměř 44 tisíc zaměstnanců," poukazuje v rozhovoru pro regionální Deník Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce olomoucké krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Dne 14. března 2020 vláda uzavřela restaurace a bary, aby omezila šíření koronaviru. Jednalo se o první zásah do podnikání a postupně následovalo další zavírání. Projevilo se to na nezaměstnanosti?
V jarních měsících loňského roku, zejména v březnu a dubnu, došlo z důvodu koronavirové krize ke skokovému nárůstu nezaměstnanosti ve srovnání s předchozím rokem – v březnu přišlo do evidence ÚP ČR v Olomouckém kraji sice pouze zanedbatelně více uchazečů o zaměstnání než ve stejném měsíci předchozího roku, ale výrazně, o více než čtvrtinu, klesl počet vyřazených. V dubnu už přišlo nově do evidence o téměř osm stovek nezaměstnaných více než v roce 2019 a zároveň počet vyřazených klesl na poloviční hodnotu. V dalších měsících už nepozorujeme nějaký výraznější příliv nových uchazečů oproti předchozímu roku, ale stále přetrvává propad v počtu vyřazených. Tím dochází k postupné akumulaci nezaměstnaných – a na konci února 2021 je počet uchazečů o zaměstnání o 35 procent, v absolutních číslech o 4 872 osob, vyšší než před rokem.

Letos v únoru již vzrostl podíl nezaměstnaných osob v regionu na 4,5 procenta. Očekával jste takové číslo? Nebo spíše vyšší?
V únoru 2020 činil podíl nezaměstnaných osob 3,2 procenta, čili nezaměstnanost nám meziročně vzrostla o 1,3 procentního bodu. Meziroční nárůst tedy nebyl nijak razantní. A nezaměstnanost se stále, i přes pandemii koronaviru, drží na relativně nízkých číslech a počet volných pracovních míst, která zaměstnavatelé prostřednictvím Úřadu práce ČR nabízejí, je poměrně stále vysoký.

Trh práce je stále v dobré kondici? Díky úspěchu programu Antivirus, který má pomoci udržet zaměstnance ve firmách a bránit propouštění?
S ohledem na všechny okolnosti opravdu můžeme říci, že meziroční nárůst nezaměstnanosti byl spíše mírný. Program Antivirus, a některé další vládní programy, mají významný stabilizující vliv na zaměstnanost. Jen pro představu - od spuštění programu Antivirus do konce února 2021 ÚP ČR v Olomouckém kraji uzavřel se zaměstnavateli celkem 3 772 dohod, vyplatil 1,2 miliardy korun a podpořil tak zaměstnanost téměř 44 tisíc zaměstnanců.

Slavnostní bohoslužba k 100. výročí vysvědčení Antonína Cyrila Stojana olomouckým arcibiskupem, 14. března 2021 v Běnově. (vpravo) Arcibiskup Jan Graubner.
Beňov slavil velkého rodáka. Arcibiskup Graubner se tam modlil za uzdravení

Nezaměstnanost bude spíše klesat

V únoru nebylo v Olomouckém kraji hlášeno hromadné propouštění lidí. V březnu to zatím vypadá podobně?
Ano, neevidujeme ze strany společností se sídlem v Olomouckém kraji záměr hromadného propouštění. Přesto se ÚP ČR připravuje na možnost rostoucí nezaměstnanosti a přijímá taková opatření, aby propouštění zaměstnanci co nejrychleji přešli k novému zaměstnavateli.

Můžete být konkrétní?
Za všechny můžeme určitě jmenovat projekt OUTPLACEMENT, jehož prostřednictví ÚP ČR nabízí pomoc jak lidem, kterým hrozí ztráta zaměstnání, tak i zaměstnavatelům, kteří tyto propouštěné pracovníky zaměstnají, případně je budou chtít vzdělávat.

Každopádně se na trhu práce stále neděje nic dramatického. Čísla jsou na úrovni zimy 2018. Nebo ne?
Ano, můžeme říci, že situace na pracovním trhu odpovídá té, která tu byla před třemi lety, pro upřesnění – v únoru 2018 bylo v evidenci Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci více než 19 tisíc nezaměstnaných a podíl nezaměstnaných osob činil 4,4 procenta. To ale neznamená, že to tak bude po celý rok. To, jaký rok 2021 nakonec bude z hlediska trhu práce, je v tuto chvíli velmi složité předvídat.

Již se objevují v evidenci pracovníci z oblasti služeb a cestovního ruchu, odvětví nejcitelněji dotčeného? Jak jsme zmínili v úvodu, gastro pociťuje uzavírky přesně rok a hospody fungovaly normálně snad jen půl roku…
Pro současný trh práce je charakteristická disproporčnost ekonomické krize. Jinak řečeno – jsou odvětví, která výrazně postihlo nařízené uzavření provozů, především cestovní ruch, gastronomie, služby, obchod, kultura. A na druhé straně jsou oblasti, jako je výroba, zdravotnictví, sociální péče, ve kterých se zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem pracovní síly.

To je jasné. Dá se nyní předpovídat, co bude poté, až skončí program Antivirus? Potvrdil jste, že má výrazný stabilizační efekt a podle rozhodnutí vlády může pokračovat do 30. dubna. Co bude dál?
K tomu není ÚP ČR kompetentní se vyjadřovat.

Růst nezaměstnanosti teprve přijde? Kde ji vidíte v polovině roku a další vývoj? A na Jesenicku, kde nyní přesahuje podíl nezaměstnaných osob 7 procent?
Pokud jde o výhled do dalších měsíců, bude se vše odvíjet od aktuální pandemické situace a s tím spojených přijatých bezpečnostních opatření. S nástupem jarních měsíců dojde k rozjezdu sezonních prací, především ve stavebnictví, v lesnictví nebo zemědělství.

Nezaměstnanost bude klesat…
Dá se předpokládat, že v následujících nejbližších měsících bude počet nezaměstnaných spíše klesat… i na Jesenicku.

Starosta Beňova Ivo Pitner
Investice míří do školy i nového centra obce, říká starosta Beňova

Pro některé problémy, pro jiné příležitost

Projevuje se vyšší zájem o rekvalifikační programy? A v jaké oblasti zejména?
Rostoucí zájem ze strany nezaměstnaných je patrný v případě rekvalifikací pro pracovníky v sociálních službách a sanitáře. Přibývá i méně obvyklých rekvalifikací, jimiž lidé reagují na konkrétní nabídky zaměstnání nebo přecházejí do jiných profesí – florista, chůva, mzdové účetnictví, učitel autoškoly, obsluha stavebních strojů, zubní instrumentářka apod. ÚP ČR je připraven v maximálně možné míře pomoci s rekvalifikací uvolňovaných zaměstnanců a podpořit tak sladění nabídky a poptávky na pracovním trhu.

Jsou profese, kde lze na trhu práce nadále čekat rostoucí poptávku ze strany zaměstnavatelů? Co radit lidem, které čeká změna a chtějí perspektivu?
Jak už bylo uvedeno, na jedné straně jsou odvětví, která výrazně postihlo nařízené uzavření provozů - především cestovní ruch, gastronomie, služby, obchod, kultura. A na druhé straně oblasti, některá výrobní odvětví, zdravotnictví, sociální péče, ve kterých se zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem pracovní síly.

Strojírenství?
I když meziročně došlo k výraznému poklesu hlášených volných pracovních míst, o 26 procent, na profesní struktuře volných pracovních míst se to dramatickým způsobem neprojevilo – nejvýznamnější změnou byla pouze ztráta absolutní dominance kvalifikovaných strojírenských dělnických profesí.

Pro některé firmy jsou koronakrize a příští měsíce příležitost?
Pro některé rozvíjející se firmy nastala doba, kdy se konečně na trhu práce začíná objevovat disponibilní pracovní síla a mohou tak začít plnit své plány personálního rozvoje. Zatímco některé firmy se budou potýkat s vážnými ekonomickými problémy a budou muset propouštět, pro jiné to bude příležitost k novému rozmachu.