K incidentu došlo na počátku března v Mateřské škole ve Dvořákově ulici v Přerově. Při besedě, která měla seznámit děti předškolního věku se zajímavou profesí strážce zákona, došlo k náhodnému výstřelu ze služební zbraně.

Na místě bylo v době incidentu asi dvanáct dětí ve věku od čtyř do pěti let. Naštěstí se nikomu nic nestalo, rodiče dětí byli ale celou událostí otřeseni.

Servítky si nebrala ani veřejnost, která neopatrné jednání policisty kritizovala na sociálních sítích.Podle odborníků na tuto problematiku je v podobných případech samozřejmostí vizuálně zkontrolovat, jestli není v komoře služební zbraně náboj. Kontrola nábojového prostoru se dělá rutinně, aby byla zbraň zajištěna proti náhodnému výstřelu.

„Po pečlivém šetření události, ke které došlo 2. března, jsme dospěli k závěru, že policista jednal v rozporu se závaznými pokyny policejního prezidenta, jimiž je stanoven postup při manipulaci se zbraní. Je podezřelý ze spáchání kázeňského přestupku podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,“ konstatovala krajská policejní mluvčí Jitka Dolejšová.

Závěry šetření budou postoupeny řediteli přerovského územního odboru, který s policistou zahájí kázeňské řízení ve smyslu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Kvůli neopatrné manipulaci se služební zbraní policista nepřijde o místo, čeká ho spíše finanční postih.

„Je to v pravomoci jeho nadřízeného, který věc vyhodnotí. Sankce bývají různé - od písemného napomenutí až po tvrdší postih,“ doplnila Jitka Dolejšová.

Policie většinou kázeňské přestupky ve svých řadách řeší tím, že přikročí ke snížení základního platu na omezenou dobu.