Rozhovor s přerovským radním Petrem Vránou (ANO) o financování cyklodomu

Na jednání zastupitelstva jste se dostali pod palbu otázek ohledně financování cyklodomu. Nezdá se vám, že v poslední době atmosféra na jednání houstne?
Nedomnívám se, že atmosféra na zastupitelstvu houstne. Atmosféra je tam stále stejně „hustá". Už je to rok, co v Přerově ANO vyhrálo volby, a někteří opoziční zastupitelé těžce nesou, že jsme vytvořili koalici se Společně pro Přerov, Prosperitou a Nezávislými. Někdy mi připadá, že se někteří snaží své nenaplněné politické a osobní ambice kompenzovat narušováním konstruktivního průběhu zastupitelstva a jednání potom připomíná divadelní scénu. Uznávám, že financování a vůbec celý projekt cyklověže je řešen velmi rychle. Ale rychle neznamená nekvalitně nebo v rozporu s platnou legislativou. Důvodem spěchu bylo zejména splnění všech termínů v souvislosti se získáním pětimilionové dotace na celý projekt. To se povedlo.

Nicméně – v diskusi kritizoval tuto investici i jeden z členů hnutí ANO. Vystoupení bývalého jednatele společnosti Přerovská rozvojová Karla Bořuty asi mnohé zaskočilo… Překvapilo i vás?
Vystoupení pana kolegy Bořuty jsem čekal, nicméně obsah jeho sdělení mě také zaskočil. O celé věci jsme spolu několikrát hovořili. V rámci jeho působení v Přerovské rozvojové došlo ke sporu pana Bořuty s vedením města, který se týkal záruky města na financování celého projektu. Pan Bořuta tuto záruku necítil jako dostatečnou, a proto se rozhodl odstoupit z pozice jednatele společnosti. Na jeho místo nastoupil pan náměstek Petr Měřínský, který za tuto činnost narozdíl od pana Bořuty nedostane žádné finanční ohodnocení a přebírá za chod společnosti odpovědnost, včetně zodpovědnosti za realizaci cyklověže. Byl jsem překvapen, že většina členů hnutí ANO v Přerově se vyjádřila velmi kriticky k vystoupení pana Bořuty a navrhují jeho vyloučení z našeho hnutí. Jeho osobou se budou v nejbližších dnech zabývat orgány hnutí ANO.

Jak ale chcete uklidnit občany, kteří se obávají toho, že budou cyklodům nakonec platit z vlastních kapes? Přece jen – Přerovská rozvojová se v první řadě stará o správu bytů…
Hlavní předmět činnosti Přerovské rozvojové je stále stejný, a tím je správa bytového fondu. Už ovšem nespravuje byty městské, ale byty, které mají lidé ve svém vlastnictví. Již dříve jsme se zabývali otázkou další existence této společnosti a občané, jejichž byty společnost spravuje, se vyjádřili, aby se na této věci nic neměnilo. Proto bude společnost dál fungovat. Abychom mohli čerpat dotaci, tak v rámci principu de minimis jsme byli nuceni realizovat projekt cyklověže právě přes Přerovskou rozvojovou. Nicméně projekt cyklověže má v této společnosti svůj vlastní účet i středisko a není a nebude ohrožena ani činnost ani finanční prostředky správy bytového fondu.

Na jednání zastupitelstva už to zaznělo, ale můžete znovu zopakovat, jakým způsobem budete stavbu cyklodomu financovat?
Financování celého projektu je zajištěno z úvěru a dotace. Cyklověž bude stát 9,45 milionu korun bez DPH. Z toho bude dotace až 5 milionů korun, která je schválena a bude uhrazena po realizaci. Do doby, než bude proplacena, bude mít společnost úvěr u České spořitelny ve výši 8 milionů korun. Po obdržení dotace bude úvěr formou mimořádné splátky získané dotace ponížen na 3 miliony korun. Zbylé 2 miliony poskytlo formou návratné finanční výpomoci město. Cely projekt počítá s příjmy 600 tisíc korun z reklam, které budou umístěny na cyklověži a smlouvy budou v nejbližší době podepsány. Chci zdůraznit, že celý projekt považujeme především za službu pro naše občany, jehož cílem není zisk, ale zvýšení komfortu cyklistů a revitalizace části prostoru u nádraží.

Nepošramotila tato stavba vztahy v rámci koalice? Nebo bylo hlasování o ní v městské radě bezproblémové?
Vztahy v rámci koalice jsou stále velmi dobré. Rovněž zásadní výstupy z Rady města jsou většinou podpořeny celou radou, v níž jsou zastoupeny všechny subjekty koalice. Nechci projekt cyklověže přeceňovat – jedná se o jeden z mnoha projektů, které město realizuje pro své občany. Celý průběh výběrového řízení zajistila Erste Grantika a dotace byla potvrzena.