„Je náročné ukončit po deseti letech nějakou instituci - není to tak, že se jen odveze nábytek jinam. Jde o tu podstatu - že nikdo nehledal jiné řešení. Takto zaniknou výstavní prostory, kam si lidé zvykli chodit, což je škoda. Jsou na to navázané i jiné projekty - Přerovské dvorky nebo Land art. Při pořádání akcí se navíc propojily různé instituce - spolupracujeme se Státním okresním archivem i Muzeem Komenského,“ konstatovala Marta Jandová.

V Pasáži se konají výstavy už téměř deset let. Dává prostor regionálním umělcům, ale expozice v minulých letech mapovaly i významné události přerovských dějin - násilnou kolektivizaci, sametovou revoluci, ničivé povodně nebo třeba Středomoravskou výstavu.

Na své si přišli během konání výstav především přerovští patrioti - úspěšné byly expozice, věnované cukrárně Sum, historii vodního póla nebo tvorbě designérů Meopty. Představila i dílo Igora Kitzbergera nebo sochařky Ivany Šrámkové. Poslední výstava v prostorách mezi Kratochvílovou a Palackého ulicí končí 27. ledna.

Město zdůvodňuje uzavření galerie v Pasáži tím, že potřebuje její prostory na přechodnou dobu - pro úředníky magistrátu. Zastupitelé totiž nedávno rozhodli o odkoupení patra budovy bývalého Emosu na náměstí T. G. Masaryka 16, v němž sídlí úředníci, zajišťující agendu občanských průkazů, řidičských průkazů, evidence vozidel a cestovních dokladů. Ti se musejí během rekonstrukce objektu přemístit jinam.

„Budova na Masarykově náměstí 16 vyžaduje rekonstrukci a podmínkou je přemístění úředníků, kteří zajišťují agendu občanských průkazů, cestovních pasů, evidence vozidel a řidičských průkazů, do náhradních prostor - z důvodu nákladů nejlépe v majetku města. V úvahu připadají pouze dvě možnosti – objekt ve Smetanově ulici 7, dvorní trakt, a právě Pasáž. Jedná se jen o dočasné řešení po dobu opravy objektu,“ shrnul náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Výhodou Výstavní síně Pasáž je podle města bezbariérovost.

„Velmi nás mrzí, že bude skoro na tři roky přerušena činnost galerie v Pasáži. Nicméně zastupitelstvo rozhodlo o koupi a rekonstrukci budovy na náměstí T. G. Masaryka 16. A po dobu, kdy budou probíhat stavební práce, musí magistrát zajistit fungování agend, které tam dosud jsou. Na to potřebujeme bezbariérovou budovu,“ vysvětlil také tajemník magistrátu Petr Mlčoch.

Kulturní a informační služby města Přerova, pod které Výstavní síň Pasáž spadá, podle ředitele Jaroslava Macíčka do budoucna počítají s pořádáním návštěvnicky úspěšných akcí.

„V rámci svého dramaturgického plánu počítáme i nadále s organizací akcí typu Evropský den hudby, Velikonoční zastávky, Land art či Přerovské dvorky. Forma spolupráce při organizaci akcí bude projednána. Finanční prostředky na uskutečnění těchto akcí jsou v rozpočtu organizace a nebudou nijak kráceny,“ uvedl.

Opozice: Co jiné prázdné budovy?

Opozice z uzavření výstavních prostor v Pasáži není nijak nadšená.

„Zavírat na úkor probíhající rekonstrukce další kulturní instituci, v tomto případě výstavní síň, není na místě. Město mohlo hledat efektivnější řešení, aniž by muselo kulturu omezovat. Kdyby vyvinulo trochu více vůle, našlo by určitě prostory, ve kterých by mohla galerie dál pokračovat,“ soudí třeba zastupitelka Lenka Jüngling (Piráti).

Stejně to vnímá i zastupitel Jan Horký (Společně pro Přerov).

„Možností je určitě více - například budova bývalé živnostenské školy v Palackého ulici 19. Nevyužité je ale i přízemí hotelu Strojař, prázdnotou zeje i budova na Masarykově náměstí 8. Nabízí se i varianta přesunout buď úředníky nebo galerii do Městského domu,“ uvažuje.

Ani on s uzavřením Výstavní síně Pasáž nesouhlasí.

„Proč se ruší fungující provoz galerie, která osvěžovala kulturní život ve městě jak aktivitami uvnitř, tak i mimo prostory galerie? Očekával bych lepší připravenost celé akce a trochu více kreativity,“ zhodnotil Jan Horký.