Expozice představí jak panovníkovu politickou kariéru, tak i jeho dramatické životní osudy, a to s důrazem na zakládání měst v jeho době. Během vlády Krále železného a zlatého vznikly v Českém království a okolních zemích na čtyři desítky královských měst - mezi nimi i město Přerov. Že šlo o výjimečný počin v rámci celé Evropy, o tom nelze pochybovat. Putovní výstava je postupně představována ve městech, která pátý český král založil či pozvedl.

„Abychom zdůraznili přesah k našemu městu a význam Přemysla Otakara II. pro Přerov, nechali jsme zpracovat nad rámec 22 putovních výstavních panelů další dva speciální. Jejich autorem je ředitel Státního okresního archivu v Přerově a historik Jiří Lapáček. Návštěvníci se tak dozví zajímavosti o poměrech v našem městě za vlády Přemyslovců nebo o procesu povýšení Přerova na královské město,“ přiblížila vedoucí Galerie města Přerova Lada Galová.

Jak dodala, není bez zajímavosti, že naprostá většina měst založených Přemyslem Otakarem II. uspěla a prosperuje do dnešní doby. I proto spolek Města Otakarova z Českých Budějovic, který výstavu připravil, věnuje velkou pozornost právě zakladatelské roli tohoto panovníka.

„Této činnosti se věnujeme od roku 2015 a výstavu jsme už postupně představili ve více než dvaceti bývalých královských městech. Na Moravě k nim kromě Přerova patří ještě Uherský Brod, Uherské Hradiště nebo Hlučín. Právě v Přerově budou ale poprvé představeny zemské znaky zemí, které Přemysl Otakar II. postupně ovládl, a jež dosahovaly až k Jadranu,“ řekl Svatomír Mlčoch, předseda spolku Města Otakarova.

Na vernisáži výstavy vystoupí dobová kapela Rabussa a členové spolku zahájení pojmou zároveň jako komentovanou prohlídku. Výstava potrvá do neděle 4. srpna.