Výstava, která začala ve čtvrtek v Muzeu Komenského v Přerově, představila nejen tento unikátní exemplář, ale i jeho 3D haptický model.

„Vyrobili ho pro nás na katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Komenský dělal na mapě kopečky různých velikostí a některé hory pojmenoval. Chtěli jsme modelem výstavu ozvláštnit,“ řekla kurátorka Helena Kovářová.

Díky spolupráci s geografickým ústavem přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně expozice představuje také další tři osobnosti, které vytvořily původní mapu Moravy - Pavla Fabricia, Georga Matthäuse Vischera Tyrolského a Johanna Christopha Müllera.

„Jan Kryštof Müller byl významný kartograf z první poloviny osmnáctého století. Jeho dílo je významné tím, že se dochovala spousta materiálu, od jeho rukopisného exempláře přes tiskové desky až po originální mapy a spoustu map odvozených. Dobře se na tom prezentuje tehdejší stav krajiny i metody vzniku map,“ řekl Zdeněk Stachoň z geografického ústavu Masarykovy univerzity.

Podle Heleny Kovářové je naprostým unikátem shromáždění všech těchto map na jednom místě a možnost srovnávání map z různého období.

„Návštěvníci tedy uvidí vývoj - jak mapa postupovala od zákresu až k podrobnějšímu zpracování,“ uzavřela.