„Veřejnosti vůbec poprvé reprezentativně představíme tuto lokalitu středoevropského významu. Využili jsme rozsáhlý nálezový fond, uložený v depozitářích našeho muzea, který se podařilo získat během šestadvaceti výzkumných sezon Archeologickému ústavu v Brně," přiblížil kurátor výstavy Aleš Drechsler.

Vzácným exponátem je kostra záhadné ženy. „Na svou dobu se dožila poměrně vysokého věku padesáti let a ze souhrnu získaných poznatků usuzujeme, že měla v rámci své komunity významné postavení. Její hrob byl nalezen v části osady a mohl mít určitou spojitost s kultem," zmínil Aleš Drechsler, podle něhož není vyloučeno, že se mohlo jednat o kněžku.

„V hrobě, jenž byl objeven v roce 1979, u sebe měla sekeromlat, který je charakteristický spíše pro muže. Pokud bychom ji neurčovali podle pánve, ale lebky, tak se blíží mužské fyziognomii. Další zajímavostí je poměrně velké množství patologických defektů," doplnil Aleš Drechsler.

Zvláštností je i to, že její hrob byl v pravěké osadě Hlinsko nalezen jako jediný.

Reálné archeologické nálezy

Přerovští muzejníci přenesou návštěvníky do období pozdní doby kamenné na návrší zvané „Nad Zbružovým" poblíž Hlinska, a to prostřednictvím autentických kresebných a modelových rekonstrukcí, ale také reálnými archeologickými nálezy. Zprostředkují jim tak život na této opevněné osadě.

„Lidé se budou mít možnost seznámit nejen s předměty, dokumentujícími každodenní život obyvatel hradiska nad Moravskou bránou, ale také s podobou a interiérem jednoho z obydlí. K vidění je i model důmyslného opevnění osady a zajímavostí je i možnost pohlédnout do autenticky kresebně zrekonstruované tváře záhadné ženy," doplnil kurátor výstavy.

Představena bude i pestrá škála řemesel a výrobních činností, jimiž se ve druhé polovině 4. tisíciletí před naším letopočtem zabývali osadníci na Hlinsku – a to zejména kamenářství, na kterém byla založena prosperita hradiska, dále hrnčířství, kosťařství, textilnictví nebo litectví mědi.

„Pominout nelze ani duchovní život pozdní doby kamenné, jenž zanechal svůj odraz i v některých nálezech z hradiska," zmínil. Zajímavá expozice bude k vidění ve výstavním sále přerovského zámku až do 12. března příštího roku.