Expozici uspořádala místní organizace Svazu tělesně postižených a veškeré výrobky zhotovily jeho členky v rámci ergoterapie. Výstavu můžou zájemci obdivovat od 26. března do 4. dubna, a to denně od 9 do 12 hodin a pak v odpoledních hodinách od 13 do 16 hodin. (pu)