„Na počátku přerovské Optikotechny stály dvě osobnosti. Docent Alois Mazurek měl znalosti a inženýr Alois Beneš zase finanční prostředky. Velký rozmach firmy nastal poté, co se Mazurkovi podařilo přesvědčit brněnskou Zbrojovku, že je v Přerově fabrika, která má velký potenciál. Zbrojovka v roce 1935 Optikotechnu koupila a firma se o rok později přestěhovala z budovy na Velkých Novosadech do nového výrobního areálu poblíž nemocnice, kde sídlí dodnes,“ vrátil se do minulosti kurátor výstavy Petr Sehnálek.

Optikotechna začínala s optickými komponenty, kondenzory a zvětšovacími skly. Když v roce 1933 Alois Mazurek vyvinul první československý objektiv Benar, určil tím další zaměření firmy. Společnost koupila licenci na výrobu zvětšovacích přístrojů a zaměřila se také na fotoaparáty a projektory.

„Za války byla výroba v Optikotechně pod drobnohledem německých okupantů. V továrnách na zbrojní výrobu panoval přísný režim, aby se zamezilo sabotážím. Odbojáři se ale snažili výrobu narušovat a škodit Němcům. Za války bylo popraveno a umučeno sedmnáct pracovníků firmy. I o této kapitole historie je na výstavě zmínka,“ vylíčil Petr Sehnálek.

Po druhé světové válce byla Optikotechna znárodněna a přejmenována na Meoptu. „Zajímavou připomínkou slavné minulosti je i původní znak firmy Optikotechna, který kdysi zdobil budovu továrny,“ řekl.

Meopta Přerov. Ilustrační foto
Potvrzeno. Meoptu koupí Carlyle, rodina Rausnitzů si ponechá menšinový podíl

Flexaret Meoptu proslavil

Lidé mohou na výstavě obdivovat široké spektrum produktů - například zvětšovací přístroje, které byly vlajkovou lodí výroby v Optikotechně a vyráběly se už od poloviny třicátých let. K vidění je třeba zvětšovací přístroj Opemus II a – zajímavostí je, že se jedná o půlmiliontý vyrobený kus.

„Meopta je spojena také s fenoménem amatérské fotografie a na výstavních panelech si mohou návštěvníci udělat představu o klasickém analogovém procesu vzniku a výroby fotografie. Ten bychom chtěli více přiblížit veřejnosti na edukačních programech,“ zmínil Petr Sehnálek. Většině lidí se pod pojmem Meopta vybaví právě legendární český fotoaparát značky Flexaret.

Mezi exponáty je nejen jeho vývojová řada, ale návštěvníci mohou obdivovat i další fenomén - profesionální kinoprojektory. Zajímavým exemplářem je i „drátofon“ Paratus, který Meopta vyráběla v letech 1949 až 1955 výhradně pro komunistickou Státní bezpečnost.

„Je to předchůdce magnetofonu a záznam se zachycuje na drát. StB přístroj využívala v době politických procesů v padesátých letech, která jsou známá nejtvrdšími represemi režimu proti jeho odpůrcům - a toto je symbol této těžké doby,“ podotkl Petr Sehnálek.

V dobách studené války tvořila vedle fotografické a projekční techniky značnou část produkce v Meoptě takzvaná „speciální výroba“ - firma dodávala například zaměřovače do bojových vozidel pěchoty, která se vyráběla pro naši armádu, ale i na export. „Na výstavě mohou lidé spatřit základní optické vybavení pro střelce a velitele bojového vozidla pěchoty,“ přiblížil.

Majitel přerovské Meopty Paul Rausnitz
Paul Rausnitz dává teplou rukou a říká: Trvalý pobyt mám v Meoptě

Po nástupu „perestrojky“ nastala snaha zmírnit rozsah studené války, což vedlo k omezení zbrojní výroby, na které byla Meopta závislá. „Pro Meoptu to znamenalo velký problém a hledala nové cesty. Firma se snažila prosadit na trhu, a tak zkoušela i takové novinky, jako byly třeba lady testery na měření ovulačního cyklu žen. V Přerově se dokonce vyráběly vypletače tenisových raket a na přelomu 80. a 90. let se objevily laserové geodetické vytyčovací sady,“ uvedl kurátor výstavy.

Období tápání skončilo s příchodem Čechoameričana Paula Rausnitze - investora s potřebným kapitálem i nápady. Ten podnik postavil na nohy a dal mu prostor se znovu rozvíjet. I tuto významnou kapitolu historie výstava mapuje.

Fanoušci Meopty mohou zhlédnout také dobový dokument ze třicátých let, který představuje výrobky původní Optikotechny. Expozici si mohou lidé prohlédnout do poloviny října.