Stavební úpravy by měly začít už v červnu.

„Rada města koncem dubna rozhodla, že energetická opatření bude provádět Přerovská stavební společnost, která předložila nejnižší nabídkovou cenu - za zateplení budovy město zaplatí 24 milionů 308 tisíc korun včetně DPH,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Budova, postavená v sedmdesátých letech, byla v minulosti součástí komplexu Okresního výboru KSČ v Přerově a sloužila jako Dům politické výchovy. Má pět nadzemních podlaží a jedno podzemní.

Po revoluci zde sídlila Střední zdravotnická škola, a to až do roku 2018. Přerovské pracoviště ale kvůli úsporám zaniklo a studenti se přesunuli do Hranic.

Tráva v Přerově. Ilustrační foto
V Přerově bude vyšší tráva a louka na náměstí

Zbourání spojovacího krčku

„Nemovitost čeká kompletní zateplení fasády včetně ostění, parapetů a nadpraží, ploché střechy, strojovny výtahu i lodžií. Součástí stavby je i výměna oken a v plánu je rovněž odstranění prosklené fasády z Boletických panelů. Nutné jsou také stavební úpravy vnitřních konstrukcí a výměna klempířských výrobků,“ popsal Zdeněk Dostál z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Podle něj se počítá i s bouráním spojovacího krčku mezi školou a sousedícím objektem MENS, umístěného mezi oběma domy v úrovni druhého nadzemního podlaží. U vchodu bude také rampa, umožňující přístup lidem s omezenou schopností pohybu.

„Předpokládáme, že v červnu předáme staveniště a za osmadvacet kalendářních týdnů budou práce hotové,“ upřesnila mluvčí radnice Lenka Chalupová. První studenti by měli usednout v lavicích v září roku 2021.

Odbahnění přírodního koupaliště Laguna v Přerově probíhá šetrnější formou - aplikací speciálního přípravku na vodní plochu.
Lagunu zbaví nánosů bahna. Šetrněji, než v minulosti

Výchova personálu pro nemocnici

Hlavním důvodem zřízení Vyšší odborné školy v Přerově je nedostatek zdravotnického personálu a zejména fakt, že si chce zdejší nemocnice vychovat své budoucí zaměstnance.

„Stále nám chybí zdravotníci ve vybraných specializacích - například radiologický asistent. Dalším faktorem je i to, že věkový průměr nelékařského personálu je padesát let,“ zmínil už dříve místopředseda společnosti Středomoravská nemocniční Jiří Ševčík, který je pověřen řízením přerovské nemocnice.

Zdravotních sester je dnes v Přerově nedostatek a kvalifikované síly by uvítala i okolní zdravotnická zařízení - například nemocnice v Prostějově.

Život v Přerově se postupně vrací do normálních kolejí - pondělí 11. května
Rozpačitý návrat. Otevřely se zahrádky i výstavy, kino je zatím zavřené