Přijímací zkoušky probíhaly ve druhé polovině června nejen v Ostravě a Českém Těšíně, kde už Vyšší odborná škola zdravotnická funguje několik let, ale i v Přerově. Přihlášky k přijímacímu řízení zaslalo celkem 192 uchazečů.

Na prezenční a kombinovanou formu studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra nastoupí celkem 85 nově přijatých studentů - z toho jich 40 zahájí výuku v Přerově.

„Letos jsme zaznamenali mnohonásobně vyšší zájem o studium než v předchozích letech. Počet přihlášek na kombinovanou formu studia přitom převažoval nad těmi k prezenčnímu studiu,“ shrnula vedoucí AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické Hana Pokorná.

Velké množství přihlášek dorazilo i na novou pobočku v Přerově, která přivítá první studenty v září. Budova bývalé „zdravky“ na náměstí Přerovského povstání teď prochází náročnou opravou a po zateplení, výměně oken a obnově fasády provádějí stavebníci úpravy vnitřních prostor.

„V učebnách se bude malovat, úpravy čekají i sociální zařízení. Zhruba od poloviny srpna se začneme intenzivně připravovat na nástup nových studentů,“ nastínila zástupkyně ředitele školy Alžběta Panáková.

V Přerově se otevře jedna třída v denní a jedna v kombinované formě studia. Na prezenční formu studia se hlásili jak maturanti ze zdravotnické školy, tak i absolventi gymnázií, obchodních akademií nebo hotelových škol. Kombinovanou, tedy dálkovou formu studia, si zvolili zaměstnanci nemocnice, kteří měli zájem o doplnění vzdělání.

„Největší zájem byl jednoznačně o kombinovanou formu studia při zaměstnání,“ potvrdila Alžběta Panáková.

Diplomované sestry chybějí

Absolvent oboru Diplomovaná všeobecná sestra je oprávněný užívat titul diplomovaný specialista (DiS) a najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení - jako diplomovaná všeobecná sestra, zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče, ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních nebo v terénní i domácí zdravotní péči.

V přerovské nemocnici diplomované všeobecné sestry citelně chybějí.

„Není jich zoufalý nedostatek, ale potřebovali bychom přibližně patnáct dalších zdravotníků na této pozici. Chybějí na odděleních ARO, jednotce Dlouhodobé intenzivní péče, Léčebně dlouhodobě nemocných, na interně a neurologii,“ přiblížila hlavní sestra Bronislava Budinová.

Ta si otevření nové školy pro zdravotníky v Přerově pochvaluje. „Velkou výhodou je, že se i praktické sestry z naší nemocnice mohly přihlásit na kombinovanou formu studia, které teď bude v Přerově, takže nemusejí nikam dojíždět,“ řekla.

Podle ředitele přerovské nemocnice Štefana Repovského právě pandemie koronaviru prověřila, jak důležitý je pro zvládnutí krize kvalifikovaný zdravotnický personál.

„Myslím si, že se i prestiž sester, které v době pandemie vykonávaly a vykonávají náročnou práci, zvýšila. Bez nich by pacienti toto vypjaté období nezvládali. I proto je zřejmě o tento obor tak velký zájem,“ zhodnotil.