Budoucí zdravotníci mohou podávat přihlášky na prezenční i kombinovanou formu studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra už v těchto dnech. Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení škola přijímá do 31. května.

Myšlenka založit v Přerově Vyšší odbornou zdravotnickou školu vznikla před třemi lety a jejím zřizovatelem je společnost Agel Středomoravská nemocniční, pod niž spadají přerovská, ale i prostějovská nebo šternberská nemocnice.

„Impulsem byl dlouhodobý nedostatek středního zdravotnického personálu v Česku, který bylo nutné aktivně řešit. Náš záměr našel podporu u vedení města Přerov, ale také Olomouckého kraje a arcibiskupství,“ uvedl Vladimír Janus, ředitel Agel Vyšší odborné školy zdravotnické v Přerově.

Objekt bývalé „zdravky“ na náměstí Přerovského povstání prošel v minulých měsících náročnou rekonstrukcí, která zahrnovala opravu fasády, zateplení střechy a výměnu oken.

Práce se nyní přesunuly dovnitř - stavebníci vyměňují podlahy a opravou prochází i sociální zařízení. Do rekonstrukce budovy investovalo město s přispěním dotace 24 milionů korun. Stavební úpravy by měly skončit v červenci.

„Budova pojme celkem šest kmenových tříd včetně odborných učeben a dalších prostor pro zázemí studentů a pedagogů. Školní rok 2021/2022 zahájíme s jednou třídou v denní a jednou v kombinované formě studia. Do každé plánujeme přijmout dvacet studentů,“ nastínil plány ředitel.

Uzávěrka přihlášek do 31. května

Zájemci o studium na AGEL Vyšší odborné škole zdravotnické v Přerově mohou zasílat už nyní přihlášky ke studiu. Uzávěrka pro první kolo přijímacích zkoušek je 31. května s tím, že zkoušky samotné budou probíhat v červnu.

„Pro budoucí studenty připravujeme on-line Den otevřených dveří s cílem přiblížit průběh studia a požadavky. Představíme také stipendijní program, který studentům nabízí až 4.800 korun měsíčně při závazku následného pracovního poměru ve vybraném zdravotnickém zařízení skupiny AGEL na tři roky. Čerpání stipendia je však zcela dobrovolné,“ doplnila zástupkyně ředitele školy Alžběta Panáková.

Díky zázemí nemocnic v kraji může škola žákům zajistit nadstandardní odbornou praxi už od samého začátku studia, ale také možnost budoucího zaměstnání.

Zřizovatel má s provozováním zdravotnických škol dobré zkušenosti. První pobočka Agel Střední zdravotnické školy byla otevřena v roce 2017 v Ostravě a o rok později vznikla také v Českém Těšíně.

„Za pouhé čtyři roky se naše školy rozrostly z původních 90 žáků na téměř 430 studentů a postupně jsme kromě středoškolského studia nabídli i navazující studijní obory. Vyšší odborná škola zdravotnická v Přerově je naším třetím pracovištěm, ale prvním v Olomouckém kraji,“ uzavřel ředitel Vladimír Janus.