„Zatím přesně nevíme, kolik prvňáčků v září usedne v lavicích, protože z celkového počtu zapsaných dětí má zhruba osm desítek odklad povinné docházky. Očekáváme ale, že to bude zhruba stejné jako loni," uvedl Petr Hrbek z odboru školství přerovského magistrátu. Loni nastoupilo do prvních tříd na 444 dětí.

Největší zájem měli i letos rodiče o Základní školu Trávník, kam se přišlo zapsat na 113 dětí.

V těsném závěsu za ní co do oblíbenosti je pak ZŠ U Tenisu se stovkou zapsaných prvňáčků. Na Trávníku tedy otevřou čtyři první třídy a U Tenisu tři.

„Rádi bychom čtyři třídy otevřeli, máme na to prostory. Přijmout můžeme až 120 žáků," uvedla ředitelka ZŠ Trávník Kamila Burianová s tím, že kritériem pro přijetí bude hlavně spádovost.

Tři první třídy otevře v září Základní škola J. A. Komenského v Předmostí – k zápisům zde totiž přišlo na 77 dětí.

Nejmíň dětí na ZŠ B. Němcové

Naproti tomu ZŠ Velká Dlážka, o kterou byl ze strany rodičů stejný zájem, může otevřít pouze dvě třídy.

„Budova má bohužel nedostatečnou kapacitu, a tak bude muset škola některé děti odmítnout," vysvětlil Petr Hrbek.

Vůbec nejméně dětí podle něj přišlo k zápisům na Základní školu B. Němcové, kterou navštěvují převážně romské děti ze sociálně vyloučených lokalit. To už je ale dlouhodobý trend – více jako jedna první třída se zde nikdy nenaplní. Tento rok se přišlo zapsat pouze sedmnáct školáčků.

Propad

Už v příštím roce budou podle odhadů odborníků zápisy o poznání „chudší".

„Teď odejde z mateřských škol do prvních tříd poslední silný ročník a už v příštím roce nastane výrazný pokles. K zahájení povinné školní docházky se nyní zapsaly děti, narozené od září do prosince 2009 a od ledna do srpna 2010. Mezi lety 2010 a 2011 je ale výrazný propad, a to přibližně o stovku dětí," zmínil Petr Hrbek s tím, že se v Přerově narodí každý rok o stovku dětí méně.