Od prvního března do konce dubna budou postupně uzavřené tři úseky silnic v této lokalitě, a to mezi ulicemi Velká Dlážka, Na Odpoledni a Malá Tratidla.

„Je to úplná uzavírka, vjezd budou mít povolený jen vozidla stavby a integrovaný záchranný systém,“ uvedla Iva Ratiborská z odboru dopravy.

Pouze autobusy městské dopravy budou moci vjíždět do ulice Svépomoc I. Obdobná výjimka platí i pro obyvatele ulice Na Svépomoc, kteří se ke svým domům také dostanou autem.

Během dvou měsíců budou dělníci vyměňovat potrubí uložené v zemi.

„To staré kovové je ve špatném až havarijním stavu. Nahradíme ho novým, plastovým,“ řekl Radomír Teplý ze stavební firmy, která bude práce provádět. Jde podle něj o výměnu před plánovanou opravou silnice.

„Máme vyjádření správců všech ostatních sítí. Žádné jiné není potřeba měnit,“ dodal.

Protože stavbaři budou zároveň montovat nové přípojky plynu do domácností, budou muset na několik hodin vypnout přívod plynu.

„Se všemi lidmi, kterých se to týká, budeme mluvit osobně předem. Předpokládám, že doba odpojení bude zpravidla do tří hodin. V některých případech možná i delší, rozhodně ale ne vícedenní,“ ujistil Teplý.

Rekonstrukce plynovodu má být hotová do konce dubna a lidé v dotčených ulicích dostanou předem upozornění do svých schránek.