Součástí akce je i vybudování 150 metrů vsakovací drenáže po obvodu této plochy. Oprava přijde asi na 2,5 milionu korun a budou ji provádět Technické služby města Přerova ve spolupráci s odbornou firmou.

„Protože se jedná o rozsáhlou opravu, musejí počítat návštěvníci parku s omezením. Od 4. října do 7. listopadu, kdy budou probíhat hlavní stavební práce, je zakázán vstup do okolí opravované plochy u květnice,“ nastínil jednatel technických služeb Bohumír Střelec.

U vstupu z Máchovy ulice se začne navážet materiál a budou se zde pohybovat stavební stroje - návštěvníci parku proto musejí dbát zvýšené opatrnosti. Práce mají být ukončeny v listopadu, ale už v příštím roce se bude ve výměně pískových cest opět pokračovat - a to tak, aby nejpozději do konce roku 2023 byla centrální část pískových cest opravena.

„Park Michalov se letos dočkal i nových travnatých se závlahovým systémem,“ zmínil další investici do zvelebení parku Bohumír Střelec.