Pracovníci přerovských Vodovodů a kanalizací (VaK) zjistili z kamerových záznamů, že potrubí na kanalizační stoce z roku 1935 je už ve špatném stavu.

„Potrubí o celkové délce 138 metrů včetně revizních šachet položíme v otevřeném výkopu, a to v hloubce dva a půl až čtyři a půl metru,“ přiblížil ředitel společnosti VaK Miroslav Dundálek.

Rozsah stavebních prací si vyžádá dopravní uzávěru a zákaz parkování vozidel v ulici Slaměníkova.

„Uzavírka bude platit od křižovatky s ulicí Purkyňova až po křižovatku se silnicí II/4345 v ulici Dvořákova. A dále pak v ulici Purkyňova - od křižovatky s ulicí Vaňkova až po křižovatku s ulicí Slaměníkova,“ upřesnil náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

Odvádění odpadních a dešťových vod, které je součástí této rekonstrukce, bude probíhat bez jakéhokoliv omezení. Finální zapravení povrchů provede stavební firma do konce listopadu.