Mosty trpí podle odborníků celoplošnou korozí, deformací výztuh a zatékáním.

Nedostatečné jsou i šířkové poměry - problém vyhnout se tu mají nejen nákladní auta, ale mezi těžkými tonážemi kličkují i chodci a cyklisté.

Někteří zastupitelé ale stavbu kritizovali - vadilo jim totiž, že je nové přemostění nad železniční tratí v režii města a ne státu.

Výměna zchátralých mostů přijde na 104 milionů korun a městu se na tuto akci podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 75 milionů.

„Stavbu se podařilo radnici připravit za čtrnáct měsíců včetně zajištění uznatelných nákladů ve výši sto procent. Nyní se zpracovává plán organizace výstavby, a pak občany seznámíme s nutnými uzavírkami. Vše se děje v souladu s plánem výluk na rok 2018,“ uvedl náměstek přerovského primátora Petr Měřínský (ANO).

Ve výběrovém řízení na zhotovitele zvítězila firma Strabag, která má na realizaci stavby padesát šest týdnů.

„Jde o složitou akci a budeme na ni soustředit veškeré kapacity. Smlouva s investorem už je podepsaná a čekáme na vyklizení staveniště a výzvu k jeho převzetí. Mosty budou demontovány v příštím roce,“ uvedl Adam Beneš, zástupce zhotovitele z firmy Strabag.

Cestující vlakem na hlavní trase do Olomouce a do Hranic musejí počítat v příštím roce s výlukami.

„Se zhotovitelem budeme v kontaktu a navrhujeme mu některé termíny, vhodné pro výluky. O návrhu ale chceme ještě jednat,“ doplnil Ladislav Kašpar ze Správy železniční dopravní cesty.

Následuje stavba rondelu

Na výměnu mostů bude navazovat rekonstrukce nebezpečné křižovatky Polní - Tržní - Dluhonská, která má být nově okružní. I na toto nové dopravní řešení už řidiči čekají hodně dlouho.

„V tuto chvíli už je platné územní rozhodnutí na okružní křižovatku, které trvalo pět let. Jakmile se v roce 2018 dokončí mosty, naváže na ně okružní křižovatka a modernizace železniční stanice Přerov, kterou bude provádět Správa železniční dopravní cesty,“ upřesnil Antonín Prachař, jenž zastupuje město Přerov ve věcech dopravních staveb.

Nové mosty nad železniční tratí budou bezpečnější než dosud. Dnes je totiž komunikace široká 5,7 metru a není oddělena bezmotorová a motorová doprava.

Nově se počítá se dvěma samostatnými jízdními pruhy o celkové šířce 7 metrů a součástí přemostění bude i dvoumetrový chodník pro pěší a cyklisty.