K porušení hráze rybníka došlo vlivem postupného uhnívání kořenů a pařezů, které se nacházejí na návodní hraně koruny hráze a následně působí jako drény. Poškozené je navíc výpustní potrubí. Oprava havarijního stavu hráze je pro město prioritou a na zpracování projektové dokumentace a biologického průzkumu byla vyčleněna částka 382 tisíc korun.

Dlouholetý přerovský politik a radní za ODS Michal Zácha.
Quo vadis, přerovská ODS? Po aféře Záchy se hledají nové tváře


„Nejprve bylo nutné vypustit rybník, což nepostupovalo tak rychle, jak jsme čekali, protože v minulém týdnu hodně zapršelo. Při každém větším dešti se tedy zvýšila hladina vody. S výlovem škeblí jsme začali ve chvíli, kdy jsme zjistili, že jsou ideální podmínky. Veškerý proces probíhá pod dohledem biologického dozoru,“ popsal Petr Školoud z odboru majetku přerovského magistrátu.

Voda ubývá pomalu, jen 10 centimetrů za den

Podle Miroslava Kubína, který biologický dozor provádí, jde srážka hladiny vody pomaleji, než odborníci předpokládali.

Výlov škeblí z rybníka Horní Svrčov, který muselo nechat vypustit město kvůli chystané opravě hráze, komplikuje počasí. Posbírat se už podařilo kolem dvou tisícovek jedinců - škeble říční i škeble rybniční.Výlov škeblí z rybníka Horní Svrčov, který muselo nechat vypustit město kvůli chystané opravě hráze, komplikuje počasí. Posbírat se už podařilo kolem dvou tisícovek jedinců - škeble říční i škeble rybniční.Zdroj: Miroslav Kubín, se souhlasem „Vždy je to tak deset centimetrů za den. Když se sníží hladina vody, ukážou se další škeble. Sbíráme je buď ručně broděním, nebo si pomáháme hráběmi, protože je tam velké množství listí. Naložíme škeble do kyblíků a přenášíme do prostředního rybníka. Protože jsou v něm optimální biotopové podmínky, ukládáme je tam,“ doplnil Kubín.

Biologové posbírali tisíce škeblí

Posbírat se už podařilo kolem dvou tisícovek jedinců - škeble říční i škeble rybniční. „Střídá se na tom asi deset lidí, a protože nevíme, jak rychle klesne hladina vody, jsme raději v pohotovosti, kdyby to postupovalo rychleji. Teď hlásí snížení hladiny a mrazy, takže jsme připraveni tam naběhnout ve větším množství lidí a škeble posbírat,“ vylíčil.

Výlov škeblí z rybníka Horní Svrčov, který muselo nechat vypustit město kvůli chystané opravě hráze, komplikuje počasí. Posbírat se už podařilo kolem dvou tisícovek jedinců - škeble říční i škeble rybniční.Výlov škeblí z rybníka Horní Svrčov, který muselo nechat vypustit město kvůli chystané opravě hráze, komplikuje počasí. Posbírat se už podařilo kolem dvou tisícovek jedinců - škeble říční i škeble rybniční.Zdroj: Miroslav Kubín, se souhlasem

„Pokud by více přituhlo a začalo sněžit, museli bychom práce zastavit, protože by to mlže ohrozilo. Jsme připraveni i na to, že bude nutné vypouštění rybníka pozastavit. Projektant potřebuje vidět, v jakém stavu je požerák, a jakmile to bude mít zaměřené, voda se zase pustí a bude se čekat na stavební povolení,“ řekl Miroslav Kubín.

Sumci mohou být zatím v klidu

Podle biologického posudku by měla v rybníku žít populace až pěti tisíc živých škeblí. Dno rybníka už dříve prozkoumávali potápěči a výlov, který probíhá po osmnácti letech, může přinést i zajímavé rybářské úlovky. „Na větší výlov zatím nejsou vhodné podmínky. Výtok u výpusti je totiž ucpaný bahnem, takže čekáme na lepší počasí,“ zmínil předseda přerovské organizace Českého rybářského svazu Alexandr Majer.