„Jakmile budou dořešeny organizační záležitosti a vazby mezi Ředitelstvím silnic a dálnic, projektantem, znalci a odhadci, tak ve Smetanově ulici číslo 7a vytvoříme nové kontaktní místo. To bude mít otevřeno od pondělí do pátku," uvedl přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP).

Pro úsek dálnice mezi Říkovicemi a Přerovem zbývá vykoupit ještě asi polovinu pozemků v katastrech obcí Přerov, Dluhonice, Bochoř a Horní Moštěnice.

„Jde zhruba o sedm set listů vlastnictví, s nimiž je potřeba se vypořádat. Jsem rád, že jsme se dohodli na vzniku nového kontaktního místa, které pomůže k pohodlnější a rychlejší komunikaci s vlastníky. Ocenili to i zástupci ŘSD," řekl Antonín Prachař, který zastupuje město Přerov na úrovni kraje a státu v otázkách dopravních staveb.

Zástupci ministerstva dopravy podle něj potvrdili možnost sloučeného stavebního a územního řízení na stavbu dálnice mezi Říkovicemi a Přerovem.

„Ředitelství silnic a dálnic tuto variantu s ohledem na přípravu dokumentace a zejména aktuální výkup pozemků zváží. Pokud se podaří prosadit sloučené řízení, budeme zase blíže stavbě," konstatoval Antonín Prachař.