Můžete přiblížit, jaké investiční akce se ve vaší obci podařilo realizovat v minulých letech?
Nové zastupitelstvo, které v obci působí od listopadu 2018, se rozhodlo využít možnosti dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj a podali jsme žádost o dotaci na vybudování společenského domu obnovou klubovny. Naše žádost byla úspěšná a získali jsme tak prostředky ve výši necelých 2,5 milionu korun.
V červenci 2019 tak obec mohla vybrat realizační firmu. V říjnu 2020 byla obnova úspěšně dokončena. Jak už to u starých staveb bývá, vyvstala v průběhu realizace potřeba mnoha víceprací, z nichž mezi nejrozsáhlejší patří výměna konstrukce krovu, která v původním projektu v plánu nebyla. Na tu přispěl Olomoucký kraj dotačním titulem z Programu obnovy venkova částkou 250 tisíc korun.
Možnosti využití Společenského domu - klubovny jsou velmi pestré. Objekt slouží pro potřeby kulturního a společenského vyžití všech obyvatel obce. V plánu jsou pravidelná cvičení pro děti a ženy. Mateřská škola Výkleky pak tyto prostory využívá jako malou tělocvičnu. Je zde také možné pořádání workshopů, školení, přednášek nebo soukromých oslav. O nadcházejících letních prázdninách se zde bude i konat příměstský tábor, pořádaný obcemi Výkleky a Lazníčky.
Zcela nepochybně je největším a klíčovým projektem vybudování tlakové kanalizace v naší obci, které se již blíží a podle časového harmonogramu začnou v polovině srpna probíhat první přípravné práce.
Za přispění Ministerstva pro místní rozvoj byl v roce 2019 zhotoven i nový herní prvek v letním areálu. Dále jsme řešili i spoustu jiných drobných věcí. V současné době pracujeme na novém územním plánu, na projektové přípravě chodníku směrem k novostavbám a nového zálivu pro zastávku autobusu před místním obchodem. Kompletní rekonstrukcí prošla počátkem roku 2020 místní knihovna, využíváme dotačních možností na dovybavení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů.
Od září loňského roku máme novou ředitelku mateřské školy, takže se bavíme i o investicích do školky. V prosinci jsme podali žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu budovy Obecního úřadu a Mateřské školy, konkrétně na novou fasádu a rekonstrukci sociálního zařízení, a byli jsme s ní úspěšní. V červenci, jakmile se školka uzavře, tedy začneme s přestavbou sociálních zařízení, které jsou dlouhodobě v havarijním stavu. Příští rok budou práce pokračovat na nové fasádě celé budovy.

Výkleky
Klíčová investice pro Výkleky: kanalizace. Začít stavět chtějí ještě v létě

Kdybyste chtěla pozvat nahodilého turistu do Výklek, na co byste ho nalákala?
Lidé, kteří by se chtěli podívat do Výklek, se mohou zastavit v letním areálu, kde je nový herní prvek pro děti a dají se zde hrát i míčové hry. V okolí obce je krásná příroda a spousta možností k procházkám a projížďkám na kole. Mým snem je vybudovat cyklostezku z Výklek do Velkého Újezdu, kterou máme zakreslenou v budoucím územním plánu, a snad se nám to někdy podaří. Asi kilometr od obce směrem na Velký Újezd je studánka, které se říká Kadloubek - voda totiž vyvěrá z pařezu dubu. Nachází se na soukromém pozemku několika osob, se kterými jsme již jednali o možnosti odkupu a chtěli bychom zde v budoucnu vybudovat odpočinkové místo s malým mokřadem. Zajímavostí je i naše kaple, zasvěcená Antonínu Paduánskému. Byla postavena koncem 19. století na místě dřevěné zvonice. Podle vyprávění pamětníků zemřeli v obci za napoleonských válek vojíni, kteří byli pochováni v trati „na Močidlech“. Na jejich památku tam byla postavena boží muka. Nevšední historickou stavbou je i hasičská zbrojnice.

Podařilo se vám po koronavirové pauze obnovit kulturní akce, na které byli lidé zvyklí?
V roce 2019 jsme skončili rozsvěcením vánočního stromku a naší první akcí po vynucené pauze byl v roce 2020 cyklovýlet na konci června, a poté hody se zpožděním, které jsme dělali zcela výjimečně v červenci a ne v červnu - slavíme je totiž vždy na svatého Antonína. Loni v létě se ještě konala pohárová soutěž a turnaj v malé kopané, obojí pořádal Sbor dobrovolných hasičů Výkleky. Obec ještě uspořádala drakiádu a lampionový průvod, a tím jsme nadlouho díky epidemiologickým opatřením skončili. Už jsme nestihli ani slavnostně na konci října 2020 otevřít nově zrekonstruovaný společenský dům. Rozsvícení vánočního stromu se bohužel zúžilo na pouhý formální a neveřejný úkon a nekonaly se ani žádné zimní kulturní akce.
První akcí letošního roku byla bezkontaktní velikonoční stezka pro děti, čarodějnická trasa přírodou s úkoly pro děti, na konci května jsme uspořádali cyklovýlet a proběhlo konečně i vítání našich malých občánků. Věřím, že se nám podaří na bohatou tradici společenských a kulturních akcí zase navázat.

Zatopený lom ve Výklekách láká návštěvníky ze širokého okolí kvůli své průzračně čisté vodě. Podmínky jsou zde i pro kempování. 18. června 2021
Výkleky: úchvatná voda a kempování za hubičku. Čeká se nápor