Výkleky
Rok založení: 1203
Počet obyvatel: 281
Zajímavosti:
Poprvé se obec připomíná roku 1203, což je místní falzum. Podle Hosákovy publikace Místní jména na Moravě a ve Slezsku se uvádí roku 1258 villa Wikleck, 1447 Wykleky atd., až 1877 Wiklek, Výkleky, v letech 1881 a 1924 již Výkleky. www.vykleky.cz

Významné osobnosti:
Jan Calábek (1903-1992) profesor fyziologie rostlin, působící postupně na PřF a PdF MU v Brně a na VŠZ v Brně, jeden z průkopníků a popularizátorů vědecké kinematografie, zakladatel Laboratoře vědeckého filmu ČSAV a čestný předseda Čs. společnosti pro vědeckou kinematografii při ČSAVEmil Přikryl (1912-2001) výtvarník, malíř, autor vlastivědných a pedagogických publikací, věnoval se také práci kronikáře, osvětového pracovníka, režiséra ochotnických divadel

Tip na výlet:
Za průzračnou vodou k lomu
8,5 km severozápadně od Lipníka nad BečvouZvláštností obce je zatopený lom, který vlastní soukromé osoby. Čistá voda na dně lomu a krásná příroda láká rekreanty. Lom je zároveň vyhledávanou potápěčskou lokalitou. Lom je obestřený obřími skalisky. Hloubka lomu dosahuje v průměru okolo 6 metrů, dno je kamenné. Potápěči si mohou užít pohled na život pod hladinou - žijí zde raci a množství drobných ryb. Lom ve Výklekách patří k nejkrásnějším místům ke koupání na Přerovsku.

Opět samostatní od roku 1992
Obec Výkleky leží v dolince 8,5 km severozápadně od Lipníku nad Bečvou, po obou stranách okresní silnice a potůčku Kyjanka. Sousedí s městysem Velký Újezd, obcí Lazníky a Lazníčky. V jižní části stojí na návsi kaplička. Obec je součástí Mikroregionu Pobečví.
Od roku 1976 byla obec spravována společným MNV v Lazníkách. Od komunálních voleb v roce 1992 jsou Výkleky opět samostatnou obcí s výměrou katastru 339 ha, ležící v nadmořské výšce 319 metrů. V obci jsou dvě hospody, prodejna smíšeného zboží, je zde mateřská škola a obecní knihovna. (Archiv obce)

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in