Poslední staré stromy zmizely z aleje letos na jaře, již od roku 2008 je při postupném vysazování nahrazují nové. Na poslední část obnovy stromořadí získaly Dřevohostice dotaci necelých 700 tisíc korun. Po vytrhání kořenů bude následovat vysázení nových stromů, vyčištění vodního příkopu, zřízení cesty a osazení mobiliářem včetně informačních tabulí.

Původní alej připomenou torza několika vybraných stromů. „U vstupu do zámku bude stát hrubě opracovaný kmen s nasazeným kořenem, který bude upravený tak, aby připomínal hlavu stařešiny. Tento Duch staré aleje upomene kolemjdoucí na původní stromořadí,“ popisuje plán místostarosta Dřevohostic Petr Dostál.

Mladí řezbaří pracují na znaku městyse

Na dalších úpravách se podílí i Střední škola řezbářská v Tovačově.

„Pro Dřevohostice vytvoříme několik reliéfů. Prvním z nich je znak městyse,“ říká vedoucí odborného výcviku Zdeněk Stráněl. Na znaku velkém zhruba čtyřicet centimetrů pracují již nyní mladí řezbáři, další díla pro Dřevohostice vzniknou zřejmě až po prázdninách se začátkem nového školního roku.

„Kromě znaku městyse bychom chtěli k aleji umístit i znaky nejvýznamnějších rodů, které jsou spojeny s naším zámkem – Žerotínů a Skrbenských,“ dodává Dostál.

Za Karla Staršího ze Žerotína, který panství zakoupil v roce 1589, byla původní středověká tvrz přestavěna na renesanční zámek. Jan Skrbenský z Hříště koupil panství v roce 1620. S Gobertem Skrbenským, potomkem posledních majitelů, jsou Dřevohostice ve styku. Tento muž se účastnil například slavnostního sázení části zámecké aleje v roce 2008.