O tom se teď dohadují odborníci z přerovského magistrátu na životní prostředí s Povodím Moravy. Debatu rozvířil návrh vodohospodářů vykácet na přelomu roku alej kvůli opravám hráze. Veřejnost ale pobouřilo, že mají stromy zmizet bez ohledu na plánované stavební úpravy.

„Pokud se nezmění postoj Povodí Moravy, začne se možná už letos s kácením stromů v lokalitě u tenisových kurtů, kde došlo k největšímu průsaku vody během květnových povodní,“ uvedl šéf odboru životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš.

Povodí Moravy má nyní zpracovat dendrologické posouzení jednotlivých dřevin a jako první odstranit ty, které ohrožují chodce. Přímo u tenisových kurtů se totiž loni jeden strom zřítil k zemi a jen zázrakem se nikomu nic nestalo. Vzápětí poté musel být částečně vykácený úsek aleje mezi rybníkem a lávkou u tenisu.

Je platná legislativa dokonalá?

Názory na to, zda je nutné vykácet celou stromovou alej podél řeky Bečvy, se ale i mezi odborníky různí. Například šéf odboru zemědělství přerovského masgistrátu Ivo Hubík se domnívá, že stromy můžou mít naopak zpevňující ráz.

„Kdyby se vykácely, jejich kořeny by začaly postupem času tlít a zahnívat, a to by porušilo stabilitu hráze. Stávající dřeviny mají spíše stabilizační efekt, přispívají ke zpevňování hráze a jejich vykácení je diskutabilní,“ soudí Hubík.

Podle něj byly stromy vysazovány v době budování původní hráze, mají tedy své historické opodstatnění. „Vodní zákon by měl brát ohled na to, že některé hráze už mají vysázenou zeleň, a ta přispívá k jejich zpevnění,“ je přesvědčen Hubík.

Stanovisko Povodí Moravy k vykácení stromořadí u Bečvy je ale neúprosné. Podle mluvčí Evy Grodové vyplyne přesný rozsah a způsob kácení z dalšího jednání se zástupci města. „Důvodem vykácení je hlavně špatný stav strom a nemá souvislost s opravou hráze. K vykácení na tělese hráze dojde v nevegetačním období na přelomu let 2010 a 2011,“ upřesnila. Kácet se prý bude i v té části hráze, kterou žádná rekonstrukce nečeká.

Nové stromořadí už u Bečvy nebude

Co teď laickou i odbornou veřejnost nejvíce znepokojuje, je fakt, že po vykácení aleje už nebude možné na jejím místě vysázet nové stromořadí. Stávající vodní zákon je totiž neúprosný.

„Na vodních hrázích je zakázáno vysazovat dřeviny a nebo jezdit po nich vozidly, pokud se nejedná o údržbu,“ citoval z platné legislativy, schválené v roce 2001, šéf odboru životního prostředí města Pavel Juliš. Vodní zákon byl podle něj schválen na základě rozsáhlé anylýzy, již zpracovali vysokoškolští experti na tuto problematiku.

„Průzkum prokázal, že živý strom zhoršuje těsnost sypaných hrází. Ve zprávě se píše i o tom, že tlející dřevo z poražených stromů je při povodních méně nebezpečné, než živé kořeny,“ popsal Juliš. Dalším argumentem vodohospodářů je pak to, že se spadené stromy zachycují na mostních pilířích a ucpávají při povodních koryta řek.

A z jakého důvodu byla Rybářská alej u řeky Bečvy v minulosti vysázena? V letech 1911 až 1912 požádala na podnět přerovského okrašlovacího spolku rada města tehdejší rakouskouherské úřady o výjimku – a dostala ji. „Teď bohužel žádný zákon o výjimce nehovoří, a tak ani není o co žádat,“ uzavřel šéf odboru životního prostředí Pavel Juliš.

Lidem vykácení stromů v rybářské aleji vadí. „Už loni to tam strašně prořídlo a celá alej teď vypadá zbědovaně. Jsem pamětník, a tak se mi to samozřejmě nelíbí. Navíc úřednímu šimlovi nevěřím a nevěřím, že všechny stromy jsou na odpis,“ řekl důchodce Břetislav Pekař.