„Vyhláškou se snažíme bojovat s asociály, kteří se pohybují v okolí nákupních center a znepříjemňují život našim občanům. Žebrání bude zakázáno v okruhu sto metrů od škol, nákupních center, marketů a obchodních domů, ale i na území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma, v prostoru před vlakovým a autobusovým nádražím nebo na křižovatce Škodovy ulice,“ vyjmenoval přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Ilustrační foto.
Přerov chystá vyhlášku proti žebrání. Nejhorší situace je u nádraží a marketů

Žebráním ale podle něj není míněno třeba poslední zvonění studentů, nebo vybírání peněz v rámci dobročinných a veřejných sbírek či hudebních produkcí.Přerovští radní vstoupili už před časem do jednání s obchodními řetězci v Přerově, u kterých k problémovým jevům nejčastěji dochází.

Prodejna Albert v přerovském Koloseu končí.
Albert v Koloseu, u kterého došlo před rokem k vraždě, končí

 „Situace se po řadě opatření částečně zlepšila - pravidelné zátahy na squaty u nádraží provádí republiková i městská policie. Podařilo se třeba zjistit, že v jednom squatu bydlí společně až pětadvacet osob. Pravidelnými návštěvami squatů policie jejich obyvatelům natolik znepříjemnila život, že došlo k mírnému zlepšení,“ dodal primátor.

Opozice zřejmě podpoří

V některých nákupních centrech dokonce vedoucí nabídli, že nebudou prodávat levná krabicová vína, která jsou pro bezdomovce lákadlem. 

„Vstoupili jsme také do intenzivních jednání s Českými drahami, které vlastní zchátralé budovy v okolí nádraží. Nemají problém provést demoliční výměry u budov, které obývají squateři,“ upřesnil. Demolice by se měla týkat tří objektů - například budovy bývalé pošty u mašinky.

Opozice zřejmě novou vyhlášku podpoří. 

„Je to vstřícný krok vůči obyvatelům Přerova, ale neřeší to podstatu bezdomovectví a sociální jevy, se kterými se město potýká,“ soudí třeba pirátská zastupitelka Lenka Jüngling.

 „Nejprve se musíme seznámit s textem vyhlášky, která je důležitá i proto, aby byla Městská policie, která tyto problémové jevy řeší, trochu pevnější v kramflecích. Složitější to podle mě bude s vymahatelností práva,“ míní opoziční zastupitel Jan Horký (SpP).

Městská policie lokality, kde k problémovým jevům dochází, dlouhodobě sleduje.

 „Nejhorší je situace u Alberta v Denisově ulici, ale i u vlakového a autobusového nádraží. Problémy jsou také u velkého Tesca a nově také v Bayerově ulici, kde bezdomovci poslední dobou posedávají,“ shrnul zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

Co je podle nové vyhlášky žebrání?

„Žebráním se rozumí hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze kterého se lze důvodně domnívat, že směřuje k získání osobního daru, a to pasivní nebo aktivní formou – tedy například polehávání, klečení, posedávání, postávání či popocházení na frekventovaném místě, vytváření gest s cílem vzbudit soucit z kolemjdoucích osob, nebo jejich oslovování za účelem získání peněžitého či jiného věcného daru,“ uvedla právnička města Jana Hrubá.

Ta připomněla, že zákaz žebrání se nevztahuje na studenty, kteří mají poslední zvonění, z vyhlášky je vyjmuto i vybírání milodarů členy řeholních řádů a vybírání peněz v rámci veřejné sbírky nebo v souvislosti s pouliční uměleckou produkcí.