„Provizorní mostní konstrukce se v České republice používají jako dočasná náhrada mostů, které byly porušeny nebo zničeny přírodními živly, nebo jako náhrada stálých přemostění při opravách a rekonstrukcích,“ řekl Miroslav Mazal, mluvčí olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic.

Šéf rezortu dopravy se seznámí s fungováním výcvikového střediska, nabídkou kurzů a projekty mezinárodní spolupráce. Zúčastní se také zkušebního vysunutí provizorní konstrukce Těžké mostové soupravy přes řeku Moravu.

Přerovské dvorky vylákaly v neděli 11. června 2022 do centra města stovky lidí. Největší zájem byl o prohlídku prostor někdejšího bufetu na Masarykově náměstí  s retrovýstavou.
Bufet žije! Otevřené dvorky i retro na náměstí bavily v Přerově davy

Výcvikové středisko Ministerstva dopravy v Kojetíně je zaměřeno na výcvik stavby silničních a železničních mostních provizorií a přípravu zdrojů pro řešení krizových situací, především v železniční a silniční dopravě.

„Je určeno pro oblast krizového řízení obcí, krajských úřadů, ministerstev, ale využívají ho také specialisté armády, stavební firmy a organizace odpovědné za dopravní infrastrukturu a zajišťující chránění státních hmotných rezerv nebo studenti škol se zaměřením na krizové řízení v dopravě a použití provizorních mostů,“ upřesnil Miroslav Mazal.

V letošním roce zde proběhlo jedenáct akcí věnovaných praktickému výcviku a použití materiálů provizorních mostů. Středisko také intenzivně spolupracuje se zahraničními partnery z oblasti krizového řízení.