Až do 31. května můžete zasílat své návrhy nominací na Cenu města Přerova – medaili J. A. Komenského, kterou uděluje každoročně vpředvečer oslav výročí vzniku samostatného Československa měs­to.

Podle mluvčího magistrátu Bohuslava Přidala by se mělo jednat o osobnost, která v Přerově žije, nebo je s ním spjata třeba pracovně – a v rámci svého života významně přispěla k popularizaci a propagaci města.

„Očekáváme návrhy z oblastí vědecké činnosti, kultury, sportu a dalších, které mají vztah k našemu městu. Návrhy zodpovědně posoudí radní a předloží je ke schválení zastupitelstvu," upřesnil mluvčí. Schváleným osobnostem budou Ceny města Přerova – medaile J. A. Komenského – slavnostně předány v říjnu letošního roku. Návrhy mohou lidé zasílat na adresu: Magistrát města Přerova, kancelář primátora, Bratrská 34, 750 11 Přerov, nebo na e-mailovou adresu: kp@prerov.eu