Lidé, kteří procházejí kolem, nechápou, proč je čerstvě položená cesta ze zámkové dlažby v úseku o délce třinácti metrů přerušena desítky let starou šedou dlažbou.

„Mohli to přece udělat celé a se státem se dohodnout až později, když je problémem jen tak malá část. Tohle ale opravdu vypadá jako pěst na oko,“ dumal nad nepovedeným úsekem jeden z obyvatel Přerova, pan Jiří.

Přerovští radní vysvětlují komplikace tím, že se jim pozemek před hotelovým domem Strojař v době zahájení stavby nepodařilo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získat. A to ani třináct let od podání žádosti.

Jednání o pozemku

Protože ale stavbu nechtěli připravit o dotaci, tak ji zahájili, přestože věděli, že stezku v první fázi připraví o plynulost. O problému se debatovalo už na minulém jednání zastupitelstva a radní začali se státem intenzivně jednat o převodu pozemku.

„Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových už dořešil věcná břemena, která bránila převodu pozemku v minulosti, a zároveň obdržel potřebné stanovisko silničního správního úřadu,“ nastínila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

V současné době probíhá v souladu se zákonem nabídka pozemku ostatním státním institucím.

„Pokud o něj žádná nepožádá, bude Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových navrhovat bezúplatný převod na město Přerov, protože jsou k tomu splněny zákonné podmínky,“ konstatoval primátor Vladimír Puchalský (SpP), který tuto nepříjemnou záležitost řešil s úředníky přímo v Praze.

Podle něj je reálné, že bude pozemek do jara patřit městu - a dělníci se budou moci pustit do dostavby chybějícího úseku.

Odkud kam?

Nová cyklostezka o délce půl kilometru propojí centrum Přerova s ulicemi Velká Dlážka a Lipnická. Začíná u kruhového objezdu u hotelového domu Strojař a skončí u pobočky městské knihovny.

„Později se napojí až do Předmostí. Cyklostezka je široká dva a půl metru a chodník vedle ní má tři metry,“ upřesnila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
Stavba, která začala v říjnu a ukončena by měla být do Vánoc, přijde město na 6 milionů 200 tisíc korun. Přerov má ale šanci získat dotaci z ITI až do výše 90 procent uznatelných nákladů.