Mezi nimi i Gideon Klein. Ve stejný den si svět připomněl výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta, kterého nadaný skladatel židovského původu tak miloval.

V Přerově byla ve čtvrtek slavnostně odhalena pamětní deska, která připomněla sté výročí narození zdejšího rodáka, uznávaného komponisty a klavíristy Gideona Kleina.

Přestože zemřel v pouhých pětadvaceti letech, zanechal po sobě inspirativní dílo. Mnozí odborníci mluví o jeho obrovském talentu, srovnatelném se světově uznávanými skladateli.

„Na tomto místě, kde odpočívají členové jeho rodiny, ctíme jeho jméno a talent. Gideon Klein se tímto symbolicky vrátil domů do svého rodného města,“ řekl během pietního aktu na židovském hřbitově David Fligg, autor monografie, věnované nadanému skladateli a učiteli hudby.

Na židovském hřbitově v Přerově jsou pochováni otec Gideona Kleina Jindřich, ale i jeho bratr František a prarodiče Emanuel a Louise Kleinovi. Odpočívají zde i příbuzní z matčiny strany - Marmorsteinovi.

„Jeho rodina patřila k významným v rámci židovské komunity - dědeček i otec obchodovali s dobytkem a krmivem,“ přiblížil David Fligg.

Aby se mohl talent Gideona Kleina rozvíjet, přestěhoval se nadaný umělec z Přerova do Prahy, kde vystudoval konzervatoř a absolvoval i mistrovskou třídu. Do Přerova se ale často a rád vracel.

„Nikdy se svou rodinou neztratil kontakt. Když ale v roce 1941 zemřel jeho otec, nemohl přijet ani na jeho pohřeb. V té době už totiž Židé měli zákaz cestovat,“ zmínil.

K Přerovu se váže ještě jedna vzpomínka historiků.

„Po dokončení obecné školy nastoupil Gideon Klein na gymnázium, kde v prvním ročníku při příležitosti narozenin T. G. Masaryka doprovázel hrou na klavír básníka Josefa Kainara,“ zmínil ředitel Státního okresního archivu v Přerově Jiří Lapáček.

Gideon Klein byl transportován do terezínského ghetta v prosinci roku 1941. V prostředí koncentračního tábora vznikala jeho nejlepší hudební díla, ale organizoval zde i koncerty a učil hře na klavír.

„Všichni, kdo s ním přišli do styku, ho nesmírně obdivovali a milovali. Gideonova blízká přítelkyně později napsala: Jeho hvězda vstoupila na naši oblohu. Zářil jasně a jeho světlo na nás bude dopadat, dokud budeme žít,“ zmínil autor monografie.

Holocaust přežila z celé rodiny pouze sestra Gideona Kleina Líza, která se dožila úctyhodného věku 87 let a zemřela v Praze. I ona byla po válce uznávanou učitelkou klavíru.

Součástí projektu Gido se vrací domů byl vpodvečer koncert ve slavnostní síni přerovského zámku, na kterém zazněla ve světové premiéře kompozice jazzového pianisty Martina Konvičky. Nadaný umělec původem z Přerova ji věnoval Gideonu Kleinovi.

„Cílem projektu je vrátit na jeviště hudební díla a divadelní představení, vytvořená židovskými autory během druhé světové války. Chtěli jsme připomenout nejen osobnost Gideona Kleina, ale oživit také odkaz dalších terezínských umělců. V rámci projektu budou uvedeny i zcela nové hudební kompozice nadaných autorů,“ uzavřela badatelka Lisa Peschel, která dvacet let pracuje na výzkumu o kulturním životě v Terezíně. Projekt bude pokračovat dalšími koncerty v Brně a Praze.