Stejně tak bude volit i 22 obyvatel Domova pro seniory v Přerově.

Pacienti v nemocnicích, klienti v ústavech sociální péče, podezřelí ve vazebních celách i odsouzení ve věznicích. Ti všichni se mohou ve dnech 28. a 29. května zúčastnit voleb do Poslanecké sněmovny, přestože se do volebních místností nedostanou.

„Zkušenosti s loňským volbami do Evropského parlamentu ukázaly, že v některých zařízeních nebylo pacientům či klientům umožněno volit s následným odůvodněním, že si o tuto možnost sami aktivně nepožádali,“ uvedla Iva Hrazdílková z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Jednou takovou kauzou se podle ní zabýval i Nejvyšší správní soud, který konstatoval, že daná zařízení jsou povinna včas a řádně voliče informovat.

„Zařízení nemá čekat, zda se někdo o své právo přihlásí, ale má povinnost se dotázat, zda si někdo přeje být zapsán do zvláštního seznamu voličů dané obce, případně zda má voličský průkaz,“ informovala Hrazdílková.

Vedení nemocnic, ústavů i věznic by měla tyto zvláštní seznamy voličů zajistit a nejpozději sedm dnů před začátkem řádného termínu voleb vyplněné odevzdat na příslušném obecním úřadě.

Voličský průkaz je vhodnou variantou pro ty, kdo nevědí, kde se budou ve dnech voleb nacházet nebo mají naplánovánu dovolenou či hospitalizaci. Zájemci si o něj mohou požádat na magistrátu nebo na městském či obecním úřadě.

„Do 21. května si musí podat písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem, a nebo se pro průkaz dostavit osobně, a to do 26. května. Další variantou je vyřídit si plnou moc, ale i zde je zapotřebí mít ověřený podpis,“ upozornil vedoucí správního odboru přerovského magistrátu Jaroslav Sláma. Stejný postup platí i ve všech dalších obcích a městech.

V hranické nemocnici mají pacienti možnost volit, ale jen v tom případě, že si o to požádají. „Pokud by o to měli zájem, přišli bychom za nimi s urnou až na pokoj. Zatím toho ale, pokud já vím, nikdy nevyužili,“ uvedl ředitel nemocnice Eduard Sohlich.

Upomínat se naopak vůbec nemusejí klienti hranického domova seniorů. Volební místnost mívají ve společenském sále nebo v jídelně a pokud jsou imobilní, chodí za nimi na pokoj s volební urnou personál.

„Využívají toho poměrně dost. Do ničeho je nenutíme, nijak je neovlivňujeme, politiku mají možnost sledovat v televizi nebo rádiu,“ řekla vedoucí prvního oddělení Hana Waasová a prozradila, že se tam pravidelně účastní voleb i jejich nejstarší klientka, stoudvouletá Alosie Hynčicová.

Na volby už se připravují i v Domově pro seniory v Radkově Lhotě, kde bývá vždy až osmdesátiprocentní účast. „Přímo v naší budově je volební okrsek a k těm klientům, kteří jsou upoutáni na lůžko, přijdou členové komise na pokoj,“ shrnul ředitel Emil Skácel.

Podle něj bývaly dříve volby v režii řádových sester, teď je ale zajišťují sociální pracovnice. Nejstarší obyvatelkou je tam pětadevadesátiletá Marie Roubíčková. Protože má ale trvalý pobyt v Kostelci na Hané, musí si vyřídit voličský průkaz.

Členové komise nejbližšího okrsku přijdou s urnou také do domova pro seniory v Přerově. „Sepsali jsme už seznam žadatelů, kteří u nás nemají trvalé bydliště a chtějí volit. Je jich asi 22, takže jim nyní vyřizujeme průkaz,“ popsala sociální pracovnice přerovského domova pro seniory Jana Benová.