Volby se uskuteční v pátek 20. ledna od 10 do 20 hodin ve všech místních částech, s výjimkou Lýsek a Čekyně. V těch se nekonají, protože zde vyslovilo souhlas s nominací pouze pět kandidátů.

„Výbory jsou pětičlenné, takže jde o přesný počet členů. Těchto pět nominací proto předložíme ke schválení zastupitelům,“ uvedl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Lidé z místních částí měli možnost nominovat své zástupce do 30. prosince. Na magistrátu se sešlo celkem 84 jmen. Nejvíce nominovaných, a to jedenáct, je z největší místní části Přerova - Předmostí. V Henčlově a Újezdci má zájem pracovat pro obec devět lidí, v Penčicích, Žeravicích a Popovicích budou obyvatelé vybírat ze sedmi kandidátů a po šesti nominacích přišlo z Dluhonic, Kozlovic, Lověšic a Vinar.

„Seznamy nominovaných jsou od 12. ledna zveřejněny ve všech místních částech. Volební lístky ale obdrží občané vždy až přímo v místnostech,“ shrnul Zdeněk Daněk z Kanceláře primátora a dodal, že svůj hlas mohou vhodit lidé starší osmnácti let s trvalým pobytem v dané místní části.

Volební místnosti najdou občané na obvyklých místech - jen lidé z Popovic se dostaví do budovy staré školy v Hranické ulici a lidé z Předmostí zase do budovy bývalé mateřské školy v ulici Pod Skalkou.